Køge-budget giver dårligere normeringer

Køges politikere har besluttet at forkorte åbningstiderne i kommunens vuggestuer og børnehaver.

Det vil ikke blot gøre børnefamiliers hverdag mere bøvlet. Det vil også forringe normeringerne, forklarer BUPL Sydøsts Jørgen Eberhardt i dette indlæg.
Jørgen Krossing Eberhardt, BUPL Sydøst

Kan man fjerne arbejdstimer, som ikke findes?

Svaret på det spørgsmål er selvfølgelig et rungende nej.

Alligevel synes fiktive timer at være en del af regnestykket, når forligspartierne bag Køges nye budgetaftale ønsker at spare 7 millioner kroner ved at afkorte åbningstiderne i daginstitutionerne.

Beløbet, som svarer til cirka 19 stillinger, vil kommunen hente ved at afkorte den ugentlige åbningstid fra 52 timer til 50,5 timer. Problemet er bare, at halvanden times kortere åbningstid slet ikke rækker til at opnå en besparelse af den kaliber.

I BUPL undrer vi os over, at de forligspartier, som normalt står vagt om gode normeringer, tilsyneladende ikke har erkendt, at deres beslutning om kortere åbningstider medfører besparelser på normeringerne.

Derfor vil tiltaget ikke alene medføre mere stress og jag for børnefamilier, når der skal hentes og bringes. Det vil også forringe normeringerne, hvilket som bekendt giver mindre tid til nærvær og ringere muligheder for at arbejde med det enkelte barns udvikling.

I BUPL undrer vi os over, at de forligspartier, som normalt står vagt om gode normeringer, tilsyneladende ikke har erkendt, at deres beslutning om kortere åbningstider medfører besparelser på normeringerne.

Forklaringen kan hurtigt blive kompliceret, men groft sagt går Køges sparekniv ind og skærer lunser fra den billigste del af dagen, hvilket er åbningstidens ydertimer, hvor der er færrest på arbejde.

Dette er grunden til, at kommunen vil blive nødt til beskære normeringerne over hele dagen for at opnå de ønskede besparelser.

I BUPL har vi længe advaret mod dette forslag. Det er ikke blot i modstrid med loven om minimumsnormeringer. Det er uansvarligt i en tid med stigende mistrivsel.

Oveni i de kortere åbningstider har forligspartierne besluttet, at daginstitutionerne skal udvide ferielukningen for at spare penge. Også dette vil forringe normeringerne, hvilket du kan læse mere om i BUPL Sydøsts høringssvar fra starten af september.


Alt i alt peger budgetforliget i den gale retning og ser stort på såvel BUPL's som forældrenes bekymringer. Læs f.eks. denne forældrebestyrelses debatindlæg med titlen Vil I have os til at flytte ud af kommunen?.

Forstå sammenhængen

I denne PDF kan du få en mere detaljeret forklaring på, hvorfor kortere åbningstider ofte fører til dårligere normeringer.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.