Debatindlæg i Ringsted: Børn og unge betaler prisen!

Trods stigende mistrivsel blandt børn og unge vil flere kommuner svinge sparekniven. Derfor har BUPL Sydøst været ude med flere løftede pegefingre i de lokale medier.

- Vi undrer os meget over, at flere kommuner ønsker at svinge sparekniven over de pædagogiske tilbud, som netop har ekspertisen til at skabe gunstige vilkår for god trivsel, skriver næstformand Anja Wollesen i dette debatindlæg bragt i DAGBLADET Ringsted.
Debatindlæg fra Anja Wollesen, BUPL Sydøst

I den forgangne uge var flere end tusinde PPR-psykologer i medierne med et åbent brev. Som førstehåndsvidner til den stigende mistrivsel slog psykologerne alarm på børneområdet.

“Hvis ikke der skabes rammer, der er tilpasset børns behov, samt vilkår for, at pædagoger og lærere kan møde børnene med ro, overskud og nærvær, ser vi intet håb for at vende den negative udvikling”, stod der i brevet.

Den bestragtning står psykologerne ikke alene med. Flere og flere undersøgelser bekræfter nemlig, at trivslen er ved at køre af sporet, og BUPL’s medlemmer, pædagogerne, kæmper dagligt en brav kamp for at afbøde mistrivslens symptomer og konsekvenser.

Forringelse på 30 procent
På det bagtæppe undrer vi os meget over, at flere kommuner ønsker at svinge sparekniven over de pædagogiske tilbud, som netop har ekspertisen til at skabe gunstige vilkår for god trivsel.

I Ringsted har forvaltningen foreslået SFO-besparelser, som vil forringe normeringerne med intet mindre end 30 procent. Fra at være 17 børn per pædagog skal der fremover være 23, og i de dårligst normerede SFO’er og i ydertimerne vil normeringerne blive endnu ringere.

Hvis besparelserne bliver vedtaget, mister vi et helt afgørende redskab i kampen mod børns mistrivsel. 

Forebyggelsen svækkes
SFO’er og klubber rummer potentialet til at forebygge og tage hånd om børnenes udfordringer. Fritidspædagogen er specialist i at inkludere alle i fællesskabet, men den opgave bliver kun vanskeligere, hvis man skærer ned. Det siger sig selv.

For en del børn har mistrivslen rod i skolens præstationsræs med fokus på faglighed, test og karakterer. Disse børn ser SFO’en som et frirum, hvor de oplever sig set og hørt for den, som de er. Et sted, hvor de bliver en del af et fællesskab og oplever flere succesoplevelser.

Nye besparelser understøtter en udvikling, hvor vi skubber stadig flere børn fra os, og for de mere sårbare børn kan det ende med psykiske lidelser, misbrug og/eller kriminalitet og bandevirksomhed. Derfor har SFO’erne en vigtig rolle i forebyggelsesarbejdet.

Fra forgangskommune til det modsatte
Vi må heller ikke glemme, at trivslen er en forudsætning for læring. Investerer man i SFO’erne, vil det smitte af på skolen og give en bedre skolegang for børnene. Også derfor skal vi styrke SFO’erne.

I Ringsted var bedre trivsel netop et af de væsentligste argumenter, da byrådet for et par år siden vedtog en strategi for kommunens SFO’er. Målet var at sikre, at alle kommunens børn får adgang til pædagogiske fritidstilbud af høj kvalitet.

På den vis havde Ringsted kørt sig i stilling som en forgangskommune, men det nye spareforslag vil vende den udvikling på hovedet og reelt betyde dødsstødet til kommunens SFO-strategi.

Drop besparelserne
Ønsker Ringsted virkelig at lade stå til, når det handler om at forebygge mistrivsel blandt børn og unge? 

BUPL fraråder på det kraftigste spareforslaget og opfordrer tværtimod til at investere massivt i SFO'erne og dermed børnenes trivsel.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.