Trivsel i Billund: Pædagoger scorer højt på arbejdsglæde

Selv om arbejdsvilkårene ikke altid er i top, så betyder det meget, at jobbet er meningsfuldt. Det viser trivselsmåling fra dagtilbud i Billund Kommune, hvor medarbejderne oplever høj grad af arbejdsglæde, faglig stolthed og kollegialt fællesskab.
Mette Tolstrup og Annika Hundebøl
Selv om der stadig er meget at kæmpe for i forhold til løn og vilkår, så er både faglig sekretær i BUPL Sydjylland Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen og fællestillidsrepræsentant Annika Hundebøl rigtig glade for resultaterne i den nye trivselsmåling.

”Det her er godt. Det er altså rigtig godt.”

Sådan siger fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Billund, Annika Hundebøl, om kommunens nye trivselsmåling.

Her er medarbejderne i dagtilbud blevet spurgt til blandt andet opgaveløsning, arbejdsglæde og trivsel. Og svarene er generelt meget positive. Fx siger 9 ud af 10 medarbejdere, at de i høj grad eller meget grad føler sig motiverede og engagerede, og at arbejdet er interessant og inspirerende. Endnu højere er andelen, der mener, at arbejdsopgaverne er meningsfulde.

”Det her viser, at selv om vi stadig har meget at kæmpe for i forhold til løn og vilkår, så kan man godt gå glad på arbejde og trives i dagligdagen. Og det skyldes jo i høj grad, at arbejdet som pædagog er så vigtigt og meningsfuldt. Pædagogerne går hjem hver dag og ved, at de har gjort en forskel for nogen. Det giver arbejdsglæde og faglig stolthed,” siger Annika Hundebøl.

Samhørighed og tillid er guld værd

En anden grund til den positive trivselsmåling blandt medarbejderne i dagtilbud skal findes i forholdet til kolleger og nærmeste leder. Mere end 8 ud af 10 svarer, at de oplever høj eller meget høj grad af sammenhold og samhørighed mellem kollegerne, og mere end 9 ud af 10 har tillid til deres kollegers faglige evner.

”Det er også et resultat, jeg er superglad for. Vi har et stærkt fagligt og kollegialt fællesskab, og det har vi blandt andet bygget op via vores netværk af dygtige og engagerede tillidsrepræsentanter. Det er netop det fællesskab, der kan bære pædagogerne igennem, når vilkårene til tider er vanskelige, og det er guld værd,” siger Annika Hundebøl.

Målingen viser også, at forholdet til nærmeste daglige leder er præget af tillid, forståelse og gensidig respekt.

”Vi har nogle rigtig dygtige ledere i dagtilbud i Billund Kommune. Og når man prioriterer pædagogfaglig ledelse, så får man en faglig forståelse for hinandens arbejdsopgaver. Det er med til at højne trivslen på alle niveauer,” siger Annika Hundebøl.

Stadig meget at kæmpe for

Selv om trivselsmålingen viser stor arbejdsglæde og faglig stolthed, så er der plads til forbedring, når det gælder arbejdsvilkårene. Fx siger knap en tredjedel af medarbejderne i dagtilbud, at arbejdet bringer dem i følelsesmæssigt krævende situationer, og at forholdene på arbejdspladsen kun delvist eller i ringe grad giver dem mulighed for at udføre arbejdet tilfredsstillende.

”Det viser tydeligt, at der stadig er meget at kæmpe for. Selvfølgelig er det fedt at se, at klare mål, stærkt sammenhold og sparring med kolleger og ledelse får den faglige stolthed til at blomstre. Men det betyder altså ikke, at problemerne er løst. Der er stadig store vilkårsmæssige udfordringer inden for pædagogprofessionen, og dem skal vi have løst,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen, der er faglig sekretær i BUPL Sydjylland med ansvar for Billund Kommune.

Hun nævner blandt andet arbejdet for en årsnorm som en af vejene til at sikre større fleksibilitet i hverdagen og mulighed for at prioritere opgaver og tid mere individuelt. Desuden kan der skæres ned på antallet af obligatoriske møder, hvilket også vil frigive tid til forberedelse eller selve kerneopgaven.

Manglen på pædagoger er alvorlig

I trivselsmålingen angiver halvdelen af de adspurgte, at der kun delvist, i lav grad eller i meget lav grad er nok medarbejdere på arbejde til, at arbejdet kan udføres tilfredsstillende.

”Det er jo alvorligt, og det taler lige ind i det store rekrutteringsproblem, vi oplever lige nu. Hvis vi skal lykkes med at rekruttere flere pædagoger og holde på de meget dygtige medarbejdere, vi allerede har, så er gode og stærke praksisfortællinger som den her fra Billund vigtige, men altså overhovedet ikke nok. Vi SKAL også have løftet lønnen og styrket arbejdsvilkårene, ellers ser vi ind i meget store problemer,” siger Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen.

Se også BUPL's vilkårsundersøgelser fra Billund Kommune

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.