Kolding: Børnenes budget?

Politikerne i Kolding Kommune vil gerne kalde næste års budget for ”børnenes buget”. Men BUPL Sydjylland er langt fra enig i den formulering. Budgettet kommer nemlig ikke alle kommunens børn til gode – tværtimod.
børnehave spiser

BUPL Sydjylland har netop indgivet høringssvar i forhold til Kolding Kommunes budget og ændringsforslag 2023-2026.

I de kommende budgetår er der afsat penge til specialskoler, familieindsatser, PPR og døgninstitutionen Tinghøj. Det har fået flere lokalpolitikere til i medierne at kalde kommunens budget for ”børnenes budget”. Denne formulering er BUPL Sydjylland dog langt fra enig i.

”Selvfølgelig er det meget positivt, at der bliver afsat penge til børn og unge med særlige behov. I en tid med stigende mistrivsel er det helt afgørende at investere i specialområdet. Men der er et stykke vej, før man kan kalde det ”børnenes budget”. For hvad med resten af kommunens børn og unge? Tilsyneladende bliver der ikke investeret i dem – tværtimod,” siger faglig sekretær i BUPL Sydjylland Lasse Porsgaard Birkelund.

Minimum er et minimum, ikke et mål

Lasse Porsgaard Birkelund hæfter sig blandt andet ved, at Kolding Kommune tilsyneladende vælger ikke at sende alle midlerne fra minimumsnormeringer videre til børnepasningspolitik, men i stedet fastholder niveauet fra 2022.

”Det undrer os meget, når man nu ved fra forskning, at gode normeringer i dagtilbud styrker børnenes sociale kompetencer og sproglige udvikling. Det er også stik imod ønsket fra de mange forældre, som flere gange har været på gaden for at sikre bedre normeringer til deres børn,” siger Lasse Porsgaard Birkelund.

I et notat fra Kolding Kommune fremgår det, at 70 procent af kommunens institutioner lever op til minimumsnormeringerne. Men også at kommunen vil nærme sig grænsen for minimumskravet, når loven om minimumsnormeringer indføres i 2024.

”Her er jeg nødt til at sige, at minimumsnormeringer jo netop er det, som navnet angiver – et minimum. Det er altså ikke et mål i sig selv. At 70 procent tilsyneladende opfylder et absolut minimumskrav – det er altså ikke godt nok,” siger Lasse Porsgaard Birkelund.

Besparelser vil ramme børnene

I høringssvaret til Kolding Kommune kritiserer BUPL Sydjylland desuden de fortsatte rammebesparelser, hvor hver institution – igen – skal finde besparelser i den daglige drift.

”Det er meget svært at se, hvor man skal finde de ekstra besparelser, uden at det vil kunne mærkes blandt børn og forældre. Er det på personale? Aktiviteter? Materialer?” spørger Lasse Porsgaard Birkelund.

”Pædagogerne i Kolding har en enorm faglig stolthed og gør alt, hvad de kan for at få enderne til at nå sammen. Alligevel går de ofte hjem med følelsen af ikke at have haft tilstrækkelig mulighed for at levere den kvalitet i arbejdet, de gerne ville. I en i forvejen skrabet og presset hverdag vil yderligere effektiviseringskrav komme til at gøre ondt,” siger Lasse Porsgaard Birkelund.

Der skal gøres en indsats for at rekruttere flere pædagoger

I sit høringssvar til Kolding Kommune opfordrer BUPL Sydjylland desuden kraftigt kommunen til at prioritere merituddannelse af erfarne medhjælpere og pædagogiske assistenter for på den måde at afhjælpe pædagogmanglen.

Læs hele BUPL Sydjyllands høringssvar til Kolding Kommune her:

 

Har du spørgsmål til høringssvaret, er du velkommen til at kontakte FTR i Kolding Kommune Heidi Kjærsgaard hkjs@bupl.dk eller faglig sekretær i BUPL Sydjylland Lasse Porsgaard Birkelund lpb@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.