TR-topmøde fyldt med kampgejst og gode spådomme

Siden 2006 har de storkøbenhavnske tillidsrepræsentanter holdt deres årlige TR-topmøde i Albertslund MusikTeater. I år mødtes 150 TR’ere under overskriften ’Vi kommer af noget – og vi skal videre’.
TRtop2023

Af Charlotte Toft

Med inspiration, diskussion og beslutninger om handling lykkedes det igen at få genopladt BUPL-batterierne og dermed at få mobiliseret og være klar til de historisk vigtige trepartsforhandlinger og derefter OK24.

150 TR’er lytter til, hvad vi kommer fra og er formet af
I 2023 er deltagerantallet på TR-topmødet 150 tillidsrepræsentanter, og efter en munter velkomst af Brigitte Christensen, faglig sekretær og kasserer i BUPL Storkøbenhavn trådte Kristian Bonde, museumsvært ved Arbejdermuseet ind i MusikTeatret og fortsatte opvarmningen ved at minde os alle om, hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvad vi er rundet af.

Kristian fortalte bl.a. om arbejderbevægelsens fødsel, og hvordan arbejdsstyrkens vilkår set fra et løn- og vilkårsperspektiv har forandret arbejdernes arbejdsforhold – og det danske samfund. Alt sammen noget der er ændret ved sammenhold. Begyndt af de tre, der samlede sig d. 15. oktober 1871 og sagde, der er noget galt i Danmark, ledet af Louis Pio. Et møde, der bl.a. resulterede i dannelsen af Den Internationale Arbejderforening for Danmark, der et halvt år senere havde 5.000 medlemmer.

Slaget på Fælleden blev af Kristian fremhævet som en af de vigtigste begivenheder, for det er her arbejderne indser vigtigheden af at have en styrke bag sig. Og som han udtrykte det løbende til forsamlingen: 
”Du har magten, hvis du vil.”

Kristians Bonde viden og engagerende måde at formidle historien på indbyder til en anbefaling – især i en tid, hvor fagbevægelsen bløder medlemmer. SÅ: Hold øje med foredrag af Kristian Bonde, museumsvært ved Arbejdermuseet, og invitér dine børn og venner med. Det er en vigtig historie.

Og ellers er der i dag 19 km historie at læse om arbejderbevægelsen, som han også kunne fortælle.

150 TR’er og spåkonen Gitte Redder 
Mens Kristian Bonde kiggede bagud og havde fokus på, hvad vi kommer fra og styrken i at organisere sig, kiggede Gitte Redder, journalist og politisk kommentator fremad. Hun var inviteret med til TR-topmødet som spåkone. Og hendes spådom var god:

”Jeg spår pædagogerne gode resultater. I har gode kort på hånden. Lønstrukturkomitéens rapport går jeres vej og dokumenterer, at I har et lønefterslæb. Rekrutteringskrisen går også jeres vej. Der er brug for jer. Det er trist med trivselskrisen, men det betyder også, at der er brug for jer. Så har I arbejdsudbud-problematikken, hvor I er en del af løsningen - og I har en synlig BUPL-formand.”

Gitte Redder var ikke i tvivl, og hun understregede sin spådom med at erindre om regeringsgrundlaget, hvor rekrutteringsudfordringerne er skrevet ind, om Mette Frederiksens lønløfte ’Alle jer der arbejder med mennesker står for tur’, at pædagoger ikke kan erstattes af AI (kunstig intelligens), at vi har forældrenes opbakning, at Danmark har en ’bomstærk økonomi’, at vi er på lystavlen med Loven om minimumsnormeringer, at vi har mange allierede i f.eks. forældrebevægelser, organisationer og politiske partier, at også kommuner vil os det godt, men mangler penge, og at der generelt er opbakning til os – også ift en højere løn.

”Jeg spår pædagogerne gode resultater. I har gode kort på hånden. Lønstrukturkomitéens rapport går jeres vej og dokumenterer, at I har et lønefterslæb."

Gitte Redder, journalist og politisk kommentator

 

Vi går med Gitte Redders spådom og håber hendes afsluttende ord også bliver med solide aftryk i lønningsposen:
”Dét, I får i trepartsforhandlingerne, er varigt, og så kommer OK24 oven i. I fortjener hver en krone.”

150 TR’er og formandens opfordring om at være med, for det er NU, det sker
Skal der påvirkes i denne historisk vigtige periode, er det helt afgørende, at både fagforening og tillidsrepræsentanter mobiliserer på såvel mikro som makro niveau. Der sker en masse ude lokalt båret af tillidsrepræsentanterne, ligesom der er et behov for at mobilisere bredere ved eksempelvis trepartsforhandlingerne og de kommende overenskomstforhandlinger.

”Vi har brug for jer alle i de næste 2-3 uger til at vise, at vi pædagoger mener det, og at vi kræver at få del i midlerne fra treparten. Der skal ikke være nogen, der kan komme udenom, at vi selvfølgelig skal have del i de penge. Det betyder, at vi skal være synlige som aldrig før. Det betyder, at vi skal være der, når der forhandles trepart, og det betyder, at vi skal vise, at vi på ingen måde finder os i at være dem, der ikke får noget i denne omgang. Det rækker vores tålmodighed ikke til. Det er nu, vi skal tættere på ligeløn. Det er nu, at vil skal tættere på et opgør med lønefterslæbet,” sagde Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn i sin tale til tillidsrepræsentanterne.

Flere TR’ere var også forbi den bod i hall’en, hvor næstformand Karen Aslaug Ramm og faglig sekretær Cindie Christoffersen stod klar til at skrive særligt interesserede på en liste, der ønskede at blive informeret om events mm ifm trepartsforhandlingerne. Gejsten og kampviljen hos TR’erne var i det hele taget ikke til at tage fejl af, hverken i rummet eller i deres videohilsen fra mødet, hvor svaret på spørgsmålet ’Hvad vil I have?’ var kort og enkelt og højt og entydigt: ’HØJERE LØN – NU!’

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.