Mere end 575 mio. kr. - og fortsat mistrivsel  

I København og omegn er 3884 borgere på tabt arbejdsfortjeneste, fordi de ikke har mulighed for at passe deres arbejde. Årsagen er, at de går derhjemme med deres børn, som mistrives og ikke fungerer i kommunernes institutioner og skoler, som samtidig er udhulet rent ressourcemæssigt.
Mistrivel unge

Af Mikkel Andersen, formand i FH Hovedstaden og Jon Olufson, formand i BUPL Storkøbenhavn

De omfattende problemer med mistrivsel blandt danske børn fylder i stigende grad i både medierne og politikernes bevidsthed. Godt for det, det er vores kommende generationer, som døjer med urimeligt tunge byrder.

Men det rammer ikke kun børnene. Også deres forældre og familier kæmper, og ikke sjældent er problemerne så store, at en af forældrene må droppe arbejdet for at passe barnet derhjemme. 

I København og omegn blev der i 2021 udbetalt svimlende 575 mio. kr. i tabt arbejdsfortjeneste til forældre – en stigning på mere end 44% på bare fire år. Bag tallene ligger ulykkelige historier om belastede liv. Liv, hvor forældre må tage over, fordi vores institutioner og skoler er for pressede. 

Rent økonomisk er det også alarmerende. Udover de vanvittigt mange millioner er der også de manglende skatteindtægter og den manglende produktivitet. Økonomien og arbejdsudbuddet i Danmark ville få et langt større boost, hvis vi tog hånd om dette i stedet for at afskaffe f.eks. Store Bededag. 

Vi ved godt, at kommunernes økonomi er stærkt styret af staten, samt en ufinansieret folkeskolereform og lov om øget inklusion yderligere skaber mistrivsel. Det må dog også konstateres, at kommunernes udhuling af institutionerne er skruen uden ende, og resultatet i sidste ende bliver en social og økonomisk tragedie.

Så vi spørger: Hvornår tilfører vi vores institutioner nogle flere ressourcer? For forældrenes skyld, for statskassens, for de dygtige medarbejdere i institutionerne, som må se på, at dette sker – og ikke mindst for børnenes skyld? 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.