Løn som fortjent?  

Nej, ’Løn som fortjent’ det får vi ikke (endnu) – og derfor fylder kampen for såvel retfærdig løn som ligeløn meget i BUPL Storkøbenhavns arbejde.
folkemoede2022

Lønkampstrøget, Uligheds Alléen, BUPL Boulevard, Ligeløns allé, Pædagogvænget osv.

På det nyligt afholdte Folkemøde på Bornholm var vi en delegation fra BUPL Storkøbenhavn afsted for at gøre opmærksomhed på, at bl.a. pædagogers løn ikke matcher uddannelsesniveau, ansvar og vigtighed for samfundet. Vi stod for en debat med ungdomspolitikere om ligeløn for at præge fremtidens beslutningstagere. Vi havde sat lokalpolitikere i stævne, hvor også repræsentanter fra FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) deltog. Formålet var at stille skarpt på, hvordan løn egentlig ser ud i dag og vidensopbygge indenfor egne rækker. Sidst, men ikke mindst, udskiftede vi vejnavnene i Allinge med nye ligelønsoplysende og pædagogvenlige vejnavne for at sprede budskabet om, at ligeløn er noget vi som samfund, der hylder ligestilling, skal i mål med. En event, der fik stor opmærksomhed. 

 

Lønløft og lokale aftaler

Med rekrutteringsudfordringen i baghånden har vi på den konkrete bane tilkæmpet flere penge til pædagogerne i en del af vores kommuner. Brøndby, Ishøj og Vallensbæk er nogle af eksemplerne, hvor vi er lykkedes med at lande gode aftaler og løfte lønnen. Og flere kommunerer på vej!

Vi har gennem en årrække kigget ind i statistikker, der viste, at vi i det storkøbenhavnske område sakkede bagud på ranglisten over lønindplaceringer blandt pædagoger, og at tendensen stort set gjaldt alle vores kommuner. Den udvikling ser nu ud til at vende og langt de fleste af vores kommuner kravler nu op ad DK-ranglisten. Og dét selvom de nye lønaftaler ikke kan læses af tallene endnu.  

Der er ofte tale om et usynligt sejt træk, når vi lander lokale lønaftaler. Det skal vi blive bedre til at gøre jer opmærksomme på, så vi sammen kan lægge et fælles pres på de kommuner, der ikke har lagt flere lønkroner ud endnu.

 

Er vi i mål

Nej det er vi ikke, og det er derfor også vigtigt, at vi bliver ved med at presse på og fortsætte vores indsatser. Det gælder i forhandlinger med kommunen, og det gælder i den offentlige debat. 

Tillidsrepræsentanterne i Storkøbenhavn er også en stor del af kampen i opgøret med lønefterslæbet og Tjenestemandsreformen fra 1969. TR-topmødet i september vil  have løn som omdrejningspunkt, ligesom næstformand Karen Aslaug Ramm og jeg kommer forbi alle TR-grupper og drøfter BUPLs strategi, forskellige scenarier og positioner ift at forbedre de kommende indsatser for en mere retfærdig løn.

Vi har i det forgangne år været til stede ved alle demonstrationer, ved happenings på Christiansborg, foran KL og ifm lønstrukturkomitéens arbejde. Det vil vi også prioritere fremover. Du - og I - er mere end velkomne til at deltage, og vi håber at se jer, for vi har brug for at sende et stærkt signal om, at vi er mange pædagoger, der kræver en højere værdisætning af vores fantastiske fag.

I finder demonstrationer/event på BUPL Storkøbenhavns facebookside.

 

FV22 eller FV23

Vi vil ved siden af indsatsen for retfærdig løn og ligeløn naturligvis fortsætte arbejdet for bl.a. arbejdstidsaftaler, arbejdsmiljø, bedre normeringer i dagtilbud og fritid, bedre vilkår for ledelse, specialområdet og inklusion. Og hvis der udskrives folketingsvalg i efteråret eller før, vil vi også her markere os. 

I ønskes alle en god sommer, og vi håber at møde jer til vores generalforsamling d. 6. oktober, hvor der jo også er rig mulighed for at være med til at sætte dagsordenen for vores kommende indsatser.

På vegne af Daglig Ledelse 
Jon Olufson, formand BUPL Storkøbenhavn

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.