Inklusionsundersøgelse: Pædagoger vil inkluderes  

En ny undersøgelse af inklusionsopgaven viser, at mange pædagoger savner inddragelse i kommunernes tiltag. Det er altafgørende, at pædagogerne føler ejerskab med opgaven, siger BUPL's Laura Lawaetz, der står bag undersøgelsen.
inklusionsprojekt

Af Benjamin Garne Jakobsen og Charlotte Toft

En rolig summen breder sig omkring bordene. Snakken afbrydes kun af enkelte grin her og dér, men ellers hersker her stor seriøsitet.

De knap 30 fremmødte pædagoger er i gang med at udveksle inklusionserfaringer med hinanden. To og to.

"På min tidligere arbejdsplads var den faglige stolthed så stor, at ingen turde spørge ind til og udfordre hinandens pædagogiske tilgange. Reelt var der nærmest ingen faglig sparring, siger en pædagog ved et af bordene.
"På min nuværende arbejdsplads er der heldigvis masser af faglig sparring, og det er virkelig vigtigt," fortsætter pædagogen.

Det er tirsdag aften på Holmegaard Glasværk i Næstved, og BUPL Sydøst afholder det sidste fyraftensmøde inden sommerferier efter lignende fyraftensmøder i BUPL Storkøbenhavn.

Proceskonsulent i BUPL Laura Lawaetz har fremlagt sine syv hovedkonklusioner fra den inklusionsundersøgelse, hun har gennemført med støtte fra BUPL Storkøbenhavn og BUPL Sydøst.

 

Pædagogernes erfaringer peger på følgende syv faktorer som afgørende for at løfte inklusionen

  • Inddragende og gennemsigtige beslutningsprocesser fra idé til indsats
  • Faglig ledelse tæt på
  • Tid til forberedelse, mødeaktivitet og samarbejde
  • Lettilgængelig tværprofessionel sparring
  • Fysiske rammer, der understøtter opgaven
  • Tilstrækkelig personaledækning
  • Praksiserfaring samt pædagogiske og specialpædagogiske kompetencer i personalegruppen

   

Hvad er vigtigst for at løfte inklusionsopgaven?

Laura Lawaetz beder nu de fremmødte tage stilling til, hvilken af konklusionerne der er allervigtigst for at løfte inklusionsopgaven.

"I mine øjne er det allervigtigste, at der er nok hænder, lyder det fra en pædagog ved et andet bord."
"Man kan have nok så stærke specialpædagogiske kompetencer, men de kan ikke blive udnyttet, hvis der ikke er nok hænder," uddyber hun.

Ved et tredje bord drøftes betydningen af forberedelsestid.

- For mig er forberedelse det allervigtigste, også vigtigere end gode normeringer. Hvis vi har tid til forberedelse, kan vi ligesom forventningsafstemme og tilpasse pædagogikken efter dagens udfordringer, lyder det fra en pædagog ved et tredje bord.
 

Pædagogerne har bidraget med egne erfaringer og udfordringer

Inklusionsundersøgelsen har stået på i et års tid, og i løbet af processen har Laura Lawaetz indsamlet en lang række erfaringer og udfordringer blandt medlemmerne i BUPL Storkøbenhavn og BUPL Sydøst.

Interview og workshops er blevet afholdt, og denne aften i Næstved kulminerer processen med fremlæggelsen af de vigtigste fund.

Undersøgelsen viser blandt andet, at pædagogerne ofte har svært ved at genkende deres faglighed, når kommunerne igangsætter inklusionstiltag.
"Rigtig mange pædagoger oplever, at der bliver sat gode inklusionstiltag i værk fra kommunernes side, men den forudgående proces mangler alt for ofte. Det er den proces, som skal gøre pædagogerne til forandringsagenter, og her er det altafgørende, at pædagoger selv føler et ejerskab," forklarer Laura Lawaetz.

 

"Rigtig mange pædagoger oplever, at der bliver sat gode inklusionstiltag i værk fra kommunernes side, men den forudgående proces mangler alt for ofte." Laura Lawaetz, proceskonsulent

Oplevelsen af manglende inddragelse opleves i flere kommuner

"Der mangler ofte inddragelse og tydelighed overfor pædagogerne. Så når en kommune eksempelvis opretter en ny mellemform, men ikke vælger at inddrage fagprofessionelle pædagoger derude, så er der meget vigtig viden, der går tabt, og der sker også et meningstab blandt pædagogerne, siger Laura Lawaetz.

Resultatet af undersøgelsen vil blive inddraget i det kommende inklusionsarbejde i de lokale fagforeninger. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.