Hvidovre: Budgetforlig fjerner de fleste besparelser på børne- og ungeområdet  

Der var i Hvidovre Kommune lagt op til store besparelser på børne- og ungeområdet i Budget 2023. De fleste besparelser er nu ude af det forlig, der skal 2. behandles tirsdag d. 4. oktober
Hvidovre

Høringssvar fra BUPL Storkøbenhavn om Budgetforlig 2023 og overslagsår.

Det er med glæde, at BUPL Storkøbenhavn har læst det indgåede budgetforlig 2023 for Hvidovre Kommune. Vi var meget bekymrede for direktionens oplæg til besparelser på børne- og ungeområdet, og det er derfor tilfredsstillende at se, at politikerne har valgt at vægte det gode børne- og ungeliv højt i Hvidovre Kommune. De fleste af besparelserne er taget ud af budgetforliget, hvilket er glædeligt. Samtidig er der en tilførsel af midler til det specialiserede børneområde, som der er hårdt brug for.

Vi har dog alligevel et par bemærkninger, som vi håber, at I som politikere vil være særligt opmærksomme på.

I budgetmaterialets afdækninger blev der gjort rede for, at Hvidovre Kommune ikke lever op til den minimumsnormeringslov, der træder i kraft 1. januar 2024. Vi er derfor nysgerrige på, hvordan I som politikere tænker, at I skal leve op til loven, hvis det almene dagtilbudsområde ikke får tilført flere ressourcer og midler.

I den forbindelse er det selvfølgelig også vigtigt, at vi ser på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringen for pædagogerne. Vi har over lang tid haft en arbejdsgruppe i BOF med henblik på initiativer, der kan gøre Hvidovre mere attraktiv som arbejdsplads både i rekrutterings- og fastholdelsesøjemed. I BOF har det været et emne på to TRIO-møder for hele centeret. Derudover har BUPL Storkøbenhavn påbegyndt drøftelser med de to centerchefer.

Hvis vi skal kunne tiltrække det antal pædagoger, der er behov for i Hvidovre samtidig med, at vi fastholder de pædagoger, vi allerede har ansat, er det nødvendigt, at der bliver afsat den nødvendige økonomi til det. Vi er nødt til at have en fælles strategi for, hvordan vi kommer i mål, så alle børn kan blive mødt af en pædagog i hele åbningstiden Der er behov for politisk vilje om at gøre vilkårene bedre for pædagogerne, såsom forberedelsestid på dagtilbudsområdet. Vi ser også flere kommuner, der laver økonomiske incitamenter for at tiltrække pædagoger og fastholde de pædagoger, der har været ansat i kommunen i lang tid. Hvor stiller I jer som politikere i den forbindelse?

Tak fordi I vælger at have ”børnebrillerne på” og beslutter et budget, som sætter det gode børneliv i højsædet.

Venlig hilsen

Karin Vesterberg Hansen og Rikke Graae Jakobsen

Fællestillidsrepræsentanter for pædagogerne i Hvidovre

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.