Herlev: Budgetforslag indeholder omprioriteringer, der bekymrer  

Det administrative budgetforslag for 2023 indeholder nogle omprioriteringer, der bekymrer BUPL Storkøbenhavn. Herlev Kommune bør forblive ambitiøse, og lade Herlevs normeringspenge blive på området, så kommunens institutioner får en reel normering på 1:3 og 1:6.
Herlev

Kære kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev 

Det administrative budgetforslag for 2023 indeholder nogle omprioriteringer, der bekymrer BUPL Storkøbenhavn.

Det er som udgangspunkt fornuftigt, at man tilfører 12 mio. til det specialiserede børneområde så man får en mere realistisk budgetlægning fremover. Men det bekymrer BUPL Storkøbenhavn, at man ønsker at spare 8 millioner på servicerammen, der fordeles forholdsmæssigt på alle centre og stabe samtidig med, at det brede specialområde skal finde yderligere 1,5 mio. kr. i eget område.

Det vil sige at man bl.a. vil finde pengene i almenområdet, hvor det forebyggende arbejde foregår løbende -  med dén frygt at udgifterne til det specialiserede område vil vokse endnu mere. Det giver i vores optik slet ingen mening.

Vi kan se i budgetforslaget, at i takt med at der tilføres midler fra den statslige pulje til minimumsnormeringer, udfases Herlevs egne tilførte midler til samme (fra budget 20).

Det har været positivt, at Herlev Kommune tidligt i diskussionen om minímumsnormeringer øremærkede midler til at skabe højere kvalitet for Herlevs mindste børn.

Dog har vi gennem årene påpeget, at indregning af timer til ledelse og indregning af specialgrupper bør ligge uden for normeringsberegningen, da ledere ikke har børnetimer. Og at specialgruppernes normering er langt højere, og derved ikke giver et retvisende billede af den gennemsnitlige normering i dagtilbuddene.

Derfor foreslår BUPL Storkøbenhavn, at Herlev Kommune forbliver ambitiøse, og lader Herlevs normeringspenge blive på området, så kommunens institutioner får en reel normering på 1:3 og 1:6.

Alternativt en aftale om, at praktikstuderende i lønnet praktik tages ud af normeringerne, studerende og vejledere får tid til forberedelse af praktikvejledning, nyuddannede pædagoger tilbydes mentorordning og trivselssamtaler det første år på arbejdspladsen etc.

BUPL Storkøbenhavn har en bekymring for, at den faldende andel af pædagoger i Herlev som vi oplever lige nu bliver selvforstærkende, således at rekrutteringen af pædagoger bliver mere vanskelig, jo færre pædagoger der er på arbejdspladsen.

BUPL Storkøbenhavn stiller os til rådighed for yderligere uddybning.

Venlig hilsen

Karen Ramm, næstformand i BUPL Storkøbenhavn og Louise Nuppenau, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Herlev.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.