Glostrup: Åbent brev til politikerne fra tillidsrepræsentanterne

Under budgetforhandlingerne sendte tillidsrepræsentanterne ved Skolerne i Glostrup et kritisk brev om de enorme besparelser, der var lagt op til - og der blev lyttet. Læs hele brevet her incl. link til budgetforliget.
Glostrup TR

Kære politikere

Glostrup Kommune som attraktiv arbejdsplads - kan ufaglært arbejdskraft erstatte en pædagogisk professionsuddannelse? 

Vi retter henvendelse til jer, efter vi har læst administrationens budgetkatalog.

Børn og unge kæmper hver dag for at passe ind.

Vi undrer os derfor kraftigt over de foreslåede voldsomme besparelser på børne- og ungeområdet. Ændringer, som vil have betydelige konsekvenser for hele børneområdet i Glostrup, men i særdeleshed for Glostrups mest sårbare børn og unge.

Udover at det har konsekvenser for kerneopgaven, har de foreslåede besparelser også konsekvenser for pædagogerne.

I SFO/klub arbejder vi med en kontinuerlig relationsdannelse, fordi det at have en god relation er en uvurderlig ressource, som man foreslår at smide væk. 

På kommunens hjemmeside står der “Skolerne i Glostrups elever oplever en fagligt udfordrende, differentieret og motiverende skoledag”, altså barnets hele dag. Det er det, pædagogerne i Glostrup er ansat til.

  • BSU33‐01 Reduktion på fritidsklub og/eller juniorklub
  • BSU33‐03/ BSU33‐04 Personalesammensætning i Klub og SFO
  • BSU33‐06 Skolestart Glostrup reduktion Skolestart

At tænke at foreningslivet kan erstatte et pædagogisk tilbud, ser vi som en devaluering af det pædagogiske fag. 

Der er fortsat brug for klubber i Glostrup Kommune, hvor børn og unge har brug for professionelle voksne, der har fokus på det enkeltes barns trivsel og udvikling.

Vi finder det vigtigt at Juniorklubberne bliver på matriklen, da det er her børnene har en relation til pædagogerne.

Glostrup Kommune har hidtil prioriteret høj faglighed ved kun at ansætte pædagogisk uddannet personale, fordi pædagogprofessionen har afsæt i faglig viden.

Ved at reducere eller fjerne Skolestart Glostrup, fjerner man ikke blot ligevægten i det tværprofessionelle samarbejde, man fjerner en stor del af den tidlige indsats, hvor pædagogerne i skolen spiller en vigtig rolle for barnet og for inklusionstanken.

Pædagogen i skolen ser det hele barn - Et barn der ikke trives, lærer ikke.

Arbejdet med trivsel sideløbende med det faglige er vigtigt for at barnet kan lære. Pædagoger har fagligheden i at se det pædagogiske aspekt i barnet og ikke kun dets faglige kompetencer.

For os at se, er det respektløst på vores fags vegne, at mene ufaglærte kan gøre vores arbejde i ligevægt med en der har taget en bacheloruddannelse.

Heri at arbejdsmiljøet konstant bliver udfordret ved at vi som pædagoger igen oplever en utryghed i vores ansættelsesforhold.

Vi håber, at I vil tage godt imod vores brev og lytte til vores faglighed.

Med venlig hilsen

Dorit, Sanne, Simon, Maja, Mikail, Lena
TR'er for pædagogerne ved Skolerne i Glostrup.

Der er i forlængelse af brevet indgået budgetforlig i Glostrup Kommune. Her finder du BUPL Storkøbenhavn høringssvar.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.