Albertslund: Sparekatalog rammer dybt ind i hjertet af byens DNA  

Det her sparekatalog rammer dybt ind i hjertet af det, der er Albertslunds DNA, nemlig byen for alle og i særdeleshed, byen for børnene. 
Albertslund_budget2022_demo

På vegne af den samlede tillidsmandsgruppe for pædagogerne i Albertslund: Pædagog og fællestillidsrepræsentant for klubber og SFO'er, Henrik Hansen samt pædagog og fælledstillidsrepræsentant for dagtilbudsområdet, Mie Lindbo Rask.

Det er med stor bekymring, at vi læser det kommende budgetkatalog for 2023. Der er lagt op til så voldsomme besparelser på børne- og fritidsområdet, at det er svært at se, hvordan man kan fastholde en attraktiv kommune for børn og borgere, hvis disse tiltag vedtages. Det er besparelser, der er så vidtrækkende, at vi i vores mange år som ansatte i kommunen ikke kan huske at have set forslag til så store nedskæringer på børneområdet.

Man vil spare på den pædagogiske indsats i skolen ved at halvere antallet af den tid SFO-pædagogerne lægger i skolen og helt fjerne klubpædagogerne. Det vil få store konsekvenser for den opgave pædagogerne løfter i skolen. Både i forhold til den almene trivsel, men også for de børn der mistrives. Denne problematik er også tydeliggjort med det nationale opråb fra flere end 1000 psykologer i PPR, som gør opmærksom på den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Samtidig vil en nedskæring af skoletimer have direkte indflydelse på den samlede økonomi og resultere i en normeringsforringelse i klubber og SFO’er.

På klubområdet vil man spare massivt. Kortere åbningstid, nedlæggelse af væresteder samt fjernelse af den socialrådgiver, der er tilknyttet klubberne. Klubber og væresteder i Albertslund laver et stort arbejde i forhold til unges trivsel, modvirkning af ensomhed og ikke mindst en kriminalitetsforebyggende indsats ved synlige pædagoger i gadebilledet og opsøgende arbejde i nærområderne. Man kan frygte, at denne indsats vil blive udfordret ved at spare på disse områder.

Forslaget om 3 ugers lukket i sommerferien på dagtilbud, klubber og SFOér er prøvet før og fjernet igen. Derfor undrer det, at et sådan forslag kan komme op igen, da det var til stor gene for forældre, børn og ansatte. 

Institutionerne i kommunen er flere steder ramt på arbejdsmiljøet. Ofte er der udfordringer med fastholdelse og rekruttering af pædagogisk personale.

At fastlåse 3 ugers ferie er ikke med til at tiltrække arbejdskraft, hvis man kan vælge en af de nærliggende kommuner uden samme binding. Det samme gør sig gældende for ressourcestærke forældre, der skal vælge, hvor de vil bo, og se på hvad kommunen kan tilbyde. Det vil være utrygt at skulle aflevere sine børn i ukendte rammer hen over flere uger, og til personale, som ikke kender til ens barn.

Det vil ydermere være særlig svært for de udsatte børn, der vil kunne opleve det som et omsorgssvigt at skulle flyttes midlertidigt til et fremmed pasningstilbud.

Samtidig er de 3 lukkeuger en besparelse hen over hele året og derfor en nednormering af personalet. Dette vil have stor betydning for det pædagogiske arbejde med børnene, da det er en stor normeringsforringelse på pædagoger der ligger her.

I Albertslund er der i kommunalbestyrelsen vedtaget flere tiltag for, at skabe en attraktiv by for borgere og nytilflyttede. Disse er bl.a.:
“Byen for børnene, det grønne og fællesskabet”
“Strategi for fastholdelse og rekruttering af ansatte”
“Skolestrategien”

Disse visioner er svære at se ført ud i livet, hvis besparelserne gennemføres

Det her sparekatalog rammer dybt ind i hjertet af det, der er Albertslunds DNA, nemlig byen for alle og i særdeleshed byen for børnene. Det er her, der arbejder pædagoger, der hver dag lige giver lidt ekstra for at skabe trivsel og sikre det gode børneliv. Det er pædagoger, der uden ekstra tid til det hvert år laver børnefestuge, to store årlige SFO-rollespil, Hockey-turneringer, Klubbernes dag, overnatninger, kolonier og meget andet. Alt sammen noget der lægger ud over, hvad man kan forvente, men noget pædagogerne gør og støtter op om. Dette gør de, da de kender betydningen af en god barndom med nærværende voksne omkring sig.

Hvis man vil fastholde pædagoger i en tid hvor hele landet skriger efter faglært personale, skal man skabe nogle arbejdsforhold og vilkår, der gør Albertslund til en attraktiv arbejdsplads. De foreslåede besparelser vil have den stik modsatte virkning. Så kære politikere pas på Albertslunds pædagoger, de gør en forskel for byens børn.

Foto er fra demonstration 31. august 2022 i Albertslund mod besparelser

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.