Pia Ungstrup Petersen stiller op til formandsposten  

Med ni år som fællestillidsrepræsentant i Kalundborg Kommune og otte år som næstformand og hovedbestyrelsesmedlem har Pia et solidt kendskab til organisationen, når hun stiller op til formandsposten ved generalforsamlingen d. 6. oktober 2022.

Pia brænder for den fagpolitiske dagsorden, og for hende er det vigtigt. at BUPL Midtsjælland fortsætter med at arbejde videre på de værdier og det politiske grundlag, som fagforeningen står på.

Læs hendes kandidatur her:
Pia Ungstrup Petersen, næstformand i BUPL Midtsjælland

Vores formand gennem de sidste 23 år, Bertha Langhoff Hansen, har valgt at stoppe, når vi går til generalforsamling d. 6. oktober. BUPL Midtsjælland skal med andre ord have ny formand, og jeg har derfor brugt sommeren til at tænke mig om i forhold til min position. Der har været meget at tænke over, men jeg har besluttet, at jeg vil stille op til formandsposten i BUPL Midtsjælland.

Jeg ønsker at sætte et stærkt politisk hold for den kommende generalforsamlingsperiode. Hanne Kraul Jensen genopstiller som kasserer, og det er jeg glad for. Jeg har derudover spurgt Maria Ladefoged Andersen, som er FTR i Holbæk, om hun vil stille op til næstformand. Det har Maria sagt ja til.

Jeg respekterer naturligvis generalforsamlingen som øverste myndighed, når formand, næstformand og kasserer skal vælges - men jeg håber på generalforsamlingens opbakning til vores kandidaturer, og den politiske linje vi gerne vil føre de kommende år.

 

Lidt om mig:

Jeg har de sidste otte år været næstformand i BUPL Midtsjælland og derudover siddet i Hovedbestyrelsen, så jeg har et stort kendskab til organisationen – både den politiske del og professionen. Før det har jeg været FTR i Kalundborg Kommune i ni år. Desuden har jeg løbende deltaget i efter-/videreuddannelse, seneste "DISPUK's 2-årige Narrative lederuddannelse – først menneske – da leder". Jeg synes, det giver mig et godt afsæt til at påtage mig rollen som formand.

Det har været vigtigt for mig at tage et politisk ansvar for organisationen og arbejde videre på de værdier og det politiske grundlag, vi står på i BUPL Midtsjælland, og som vi har bygget op over en lang årrække. Bertha har været i BUPL i over 30 år, de sidste 23 år som formand. Det er et stort ansvar og nogle store sko at skulle udfylde. Men jeg vil arbejde målrettet på at bygge videre på det fælles politiske grundlag, jeg har været med til at etablere sammen med Bertha, Med udgangspunkt i det vil jeg finde min egen vej i den nye position. Og jeg håber på, at vi kan gøre det sammen.

Vi står allerede på et godt fag- og lederpolitisk fundament i BUPL Midtsjælland. De ledelsesværdier vil jeg gerne være med til at arbejde videre med og udvikle over tid. I BUPL har vi mange store dagsordner, som jeg fortsat brænder for at arbejde videre med. Som overlægger har vi BUPL's professionsstrategi:

En stærk pædagogprofession og høj faglighed blandt pædagoger, styrker vores profession og dermed vores anerkendelse i samfundet. Den anerkendelse og den stærke pædagogprofession skal være med til at bane vejen og være det, vi står på i forhold til alle de aktuelle dagsordner, såsom:

  • OK24/pædagogernes lønefterslæb 
  • Indfasning af minimumsnormeringer frem mod 2024
  • Fokus på fritidsområdet skole/SFO/klub
  • Pædagogfagligledelse tæt på
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Samarbejde med og uddannelse af FTR/TR/LTR og AMR

Der er nok at tage fat på, og jeg brænder for det fagpolitiske arbejde. Jeg føler, at jeg har mere at byde ind med i fremtiden, og jeg mener, at jeg kan løfte det som formand for BUPL Midtsjælland.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.