BUPL Midtsjællands hus i Slagelse
BUPL Midtsjælland

Formål og opgaver

BUPL Midtsjælland organiserer ca. 4.500 pædagoger og pædagogfaglige ledere inden for børne- og ungeområdet i Greve, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Roskilde, Slagelse, Solrød og Sorø kommuner.

Fagforeningens opgaver

BUPL Midtsjælland arbejder for at fremme de bedst mulige betingelser for pædagoger og pædagogfaglige ledere og udøvelsen af pædagogprofessionen. 

Vi forhandler og indgår lokale aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for vores medlemmer, herunder personalenormeringer og sikkerheds- og miljøforhold på arbejdspladserne. Og vi rådgiver og vejleder i konkrete sager om løn- og ansættelsesvilkår.

Medlemsrådgivning

BUPL Midtsjælland bistår og vejleder medlemmerne på følgende områder:

 • Jobsøgning
 • Løn og pensionsbidrag
 • Arbejdstidsaftaler og arbejdstidstillæg
 • Tavshedspligt, ytringsfrihed, underretningspligt
 • Tjenstlig samtale
 • Ændring af ansættelsesvilkår
 • Afskedigelse
 • Arbejdsmiljø
 • Arbejdsskade
 • Ferie og feriepenge
 • Senior
 • Graviditet, barsel, adoption, forældreorlov
 • Sygdom – hvis du er syg
 • Sygdom i familien
 • Pension

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.