Bestyrelsen i BUPL Midtsjælland

Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år.

Bestyrelsens opgaver

Der er 12 medlemmer i BUPL Midtsjællands bestyrelse. Sammen har de det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse sikrer, at opgaver løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsen har sat.

BUPL Midtsjællands hovedaktivitet er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser.

Bestyrelsen i BUPL Midtsjælland

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.