Bestyrelsen i BUPL Midtsjælland

Bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år.

Bestyrelsens opgaver

Der er 12 medlemmer i BUPL Midtsjællands bestyrelse. Sammen har de det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse sikrer, at opgaver løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsen har sat.

BUPL Midtsjællands hovedaktivitet er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige, sociale, pædagogiske og uddannelsesmæssige interesser.

Bestyrelsen i BUPL Midtsjælland

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.