Maria Ladefoged Andersen stiller op til næstformandsposten  

Maria har været FTR i Holbæk Kommune i seks år og har blandt andet også 14 års erfaring som pædagog og afdelingsleder samt siddet i fagforeningsbestyrelsen i en årrække.

Med sin tætte kontakt til medlemmerne og sans for, hvad der rører sig på pædgogområdet, samt ikke mindst hendes ihærdige indsats i forhold til at italesætte pædagogernes udfordringer, stiller Maria op til næstformandsposten ved generalforsamlingen d. 6. oktober 2022.

Læs hendes kandidatur her:
Maria Ladefoged Andersen

Kort om mig:

Jeg har de sidste ca. seks år været FTR i Holbæk kommune. Derudover har jeg 14 års erfaring som pædagog og afdelingsleder, samt konstitueret pædagogisk leder i ca. et år. Jeg har gennem ansættelser i Roskilde, Lejre og Holbæk kommuner opnået stor viden og erfaring inden for både dagtilbud og specialområdet. Jeg har løbende opdateret min faglige viden via en del efter-/videreuddannelse indenfor forskellige grene af det pædagogiske område samt kurser i ledelse. Jeg er i øjeblikket i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Jeg er enormt engageret i mit arbejde og vægter medlemsinddragelse meget højt. Jeg bruger meget tid på at tale med medlemmerne om, hvad der rører sig på lige præcis deres område. Der er nemlig stor forskel på løn og arbejdsvilkår afhængigt af, hvilket område man arbejder på. Jeg ønsker at favne bredt og være medlemmernes talerør uanset, hvor de er ansat.

Jeg brænder også for det fagpolitiske arbejde, så da Pia Ungstrup Petersen tog kontakt til mig, og spurgte om jeg ville være interesseret i at stille op som næstformand, åbnede der sig en helt ny mulighed for mig. Jeg har nydt min tid som FTR i Holbæk, men efter noget betænkningstid er jeg nået frem til den konklusion, at dette er en karrierevej, jeg ikke kan sige nej til, og som jeg rigtig gerne vil udforske. Jeg har derfor besluttet mig for at stille op til posten som næstformand i BUPL Midtsjælland.

Pædagoger og ledere står overfor mange udfordringer de kommende år. Mine særligt udvalgte fokuspunkter er:

  • Rekruttering og fastholdelse: Kommunerne kan ikke løse problemet alene, og det kalder på nationalpolitisk handling (bedre løn, fokus på forbedring af pædagoguddannelsen m.m.), men der er alligevel håndtag, der kan og bør drejes på lokalt. I Holbæk kommune har jeg, via deltagelse i en arbejdsgruppe, arbejdet målrettet med, hvordan vi kan fastholde og rekruttere pædagoger (f.eks. via forbedret seniorordning, mere efter-/videreuddannelse, forbedring af arbejdsmiljøet, respekt for livsfaser/livskriser, mentorordning for nyuddannede). Jeg håber på, at arbejdet kan inspirere de øvrige kommuner i BUPL Midtsjælland. Initiativer til rekruttering og fastholdelse af pædagogfaglig ledelse kan være før-lederkurser, øvebaner som souschef/afdelingsleder, bedre mulighed for sparring/ supervision m.m.
  • Minimumsnormeringer (dagtilbud): Minimumsnormeringer (1:3 i vuggestuerne og 1:6 i børnehaverne) skal kunne mærkes på den enkelte institution og ikke kun være fine ord på et papir, hvor pengene forsvinder andre steder hen. Det er en dagsorden der skal følges tæt i kommunerne.
  • Skole/fritidsområdet: Fritidsområdet er udsultet, og der skal slås ring om SFO´ens budget, så pengene ikke ”forsvinder” ind i skolen. Der bør i fremtiden arbejdes for minimumsnormeringer og større anerkendelse af fritidspædagogikken. Alt for mange børn mistrives i skolerne, og det er altafgørende for børns trivsel og udvikling, at der arbejdes målrettet på mere tværfagligt samarbejde i undervisningstiden, hvor både læreres og pædagogers kompetencer sættes i spil.
  • OK24: Pædagogerne har et stort lønefterslæb, der ikke alene kan løses ved overenskomstforhandlinger. Som et vigtigt skridt mod OK24 afventer vi lønstrukturkomiteen arbejde. Der er en historisk mulighed for at tilvejebringe grundlaget for et fair lønhierarki, der gør op med lønefterslæbet. Pædagoger løfter en af samfundets absolut vigtigste opgaver og skal have løn som fortjent.
  • Det specialpædagogiske område: BUPL får en del kritik fra pædagoger ansat på det specialpædagogiske område. Det skal tages alvorligt. Jeg har selv erfaring indenfor specialområdet og ved, at de udfordringer/problematikker, de står overfor, er forskellige fra de øvrige områder. Det specialpædagogiske område fortjener respekt og anerkendelse og skal derfor sættes på den politiske dagsorden.
  • Arbejdsmiljøet: Pædagoger og ledere oplever alle et presset arbejdsmiljø på tværs af de pædagogfaglige arbejdspladser. Det er altafgørende, at vi får vendt skuden. Det er ikke i orden at pædagoger og ledere bliver syge af at gå på arbejde. Der skal fokus på forebyggelse af eksempelvis stress, støj og arbejdsskader m.m.

Hvis jeg bliver valgt som næstformand, vil jeg arbejde målrettet i vores ni kommuner for at italesætte og løse disse udfordringer, men også for at BUPL Midtsjælland løftes i en national sammenhæng. Jeg glæder mig til generalforsamlingen, til at møde mange, dygtige medlemmer, til mange gode debatter, og jeg håber naturligvis på opbakning til mig som kandidat.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.