Hanne Kraul Jensen genopstiller til kassererposten  

Hanne vil gerne fortsætte som kasserer i BUPL Midtsjælland. Det er en post, hun har besiddet igennem en årrække. Udover kassererposten har pædagoguddannelsen altid haft en særlig plads i hendes hjerte. Behovet for en forbedring af pædagoguddannelsen ligger hende meget på sinde, for en god uddannelse spiller også ind i den fastholdelses- og rekrutteringsudfordring, som pædagogfaget står overfor lige nu.

Læs hendes kandidatur her:
Hanne Kraul Jensen, faglig sekretær og kasserer

Jeg har besluttet mig for, at jeg gerne vil genopstille til bestyrelsen i BUPL Midtsjælland, og jeg ønsker at fortsætte på posten som kasserer.

Jeg er glad for, og stolt over, de mål og resultater, vi har nået de sidste to år. Ved at vise hvad vores profession kan, har vi bl.a. synliggjort pædagogers værdi i skolen, styret gennem en pandemi og taget imod flygtninge fra den frygtelige krig i Ukraine. Det har været krævende, men nu skal vi også videre, vi skal mere, og det vil jeg gerne være en aktivt hjælpende del af.

Pædagoguddannelsen, og efter-/videreuddannelse af pædagoger, har en særlig plads i mit hjerte. Der er plads til, og helt sikkert behov for, forbedringer af vores professionsuddannelse. Det vil jeg gerne arbejde for kommer til at ske. Det kan jeg bl.a. gøre via de mange kontakter, jeg har til professionshøjskolerne, praktikvejledere og uddannelseskolleger samt gennem de poster, jeg har opnået i mange forskellige udvalg.

En god uddannelse spiller også ind i hele den fastholdelses- og rekrutteringsudfordring, pædagogfaget står overfor – både for at få de unge til at vælge pædagogstudiet, men også for at få vores pædagoger til at blive i faget, og til at få pædagoger til at vende tilbage til faget igen. Bedre løn og arbejdsvilkår er alfa og omega, og det vil jeg kæmpe for.

Privatområdet fylder meget for mig. Det er vigtigt, at vi får endnu flere af de privatansatte overenskomstdækket, at vi får bedre kontakt til vores privatansatte medlemmer, og vi får flere tillidsvalgte, så vi har et anker ude på arbejdspladserne.

Jeg har været kasserer i BUPL Midtsjælland gennem en årrække nu, og det vil jeg gerne fortsætte med. Det er spændende for mig at følge økonomien, både med hensyn til at få vores budget og regnskab til at balancere, men også i arbejdet med at prioritere vores midler til de indsatser, vi gerne vil lave. Det være sig at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, lave lokale såvel som forbundsafstemte kampagner mv. Det kræver overblik for økonomien, og det kræver, at vi fastholder vores medlemmer og gerne hverver flere. Det er et mål for mig i den kommende periode.

Det hold jeg gerne vil være med til at sætte for de kommende år indeholder både kontinuitet og nytænkning. Jeg er glad for, at Pia har besluttet at stille op som formand, og ligeledes at Maria Ladefoged gerne vil være næstformand. Det mener jeg sikrer os et stærkt udgangspunkt for at håndtere og løse morgendagens udfordringer. Jeg glæder mig, og håber generalforsamlingen vil bakke op om mit, Pias og Marias kandidaturer.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.