Udtagelse af krav til OK24

Alle medlemmer i BUPL Midtsjælland har nu haft mulighed for at indsende deres ønsker til de kommende forhandlinger af OK24. Og der er ingen tvivl om, at det er højere løn, der står øverst på ønskelisten.
Vi er mere værd

I forbindelse med de kommende OK 24 forhandlinger har alle fagforeninger i BUPL skulle udtage krav. BUPL’s Hovedbestyrelse har udtaget tre relevante emner, som skal drøftes i denne overenskomstperiode, nemlig:

  1. Retfærdig løn til pædagoger
  2. Tid til faglighed 
  3. Et bæredygtigt arbejdsliv

De to første punkter er alene BUPL-prioriteringer. Det tredje punkt er et fælles emne for alle organisationer i forhandlingsfællesskabet. I BUPL Midtsjælland har vi valgt at spørge vores medlemmer om de tre emner via en spørgeundersøgelse med fritekstbesvarelser. 

Spørgeskemaet er sendt til samtlige pædagoger og ledere på såvel det kommunale og det private område. Ud af vores godt 4.600 medlemmer valgte 566 at besvare undersøgelsen. 

 

Vi oplister her – for hver af de tre emneområder – en sammenfatning af de mange svar og tilkendegivelser vi har fået ind.

Tema 1 

Retfærdig løn til pædagogerne og de pædagogiske ledere

Højere løn til medlemmerne

Opgør med lønefterslæbet

 

Krav

 

Bemærkninger

Højere løn til både pædagoger og ledere

 

Alle pædagoger og ledere tilkendegiver, at de har et stort ønske om en højere løn.

En del bliver meget konkrete og svarer, at de ønsker 4.000 kr. mere om måneden (svarende til det lønefterslæb pædagoger har i forhold til andre faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse).

Andre ønsker samme løn som lærerne (som får 8.000 kr. mere i løn om måneden end pædagoger).

Af yderligere elementer kan nævnes, at flere ønsker pensionen øget, der skal ske en ændring af slutløn (til et højere trin end i dag). Ledere ønsker sammenlignelig løn med skoleleder, flere ønsker forslag om grundlønsindplacering af ledere, samt at flere midler lægges i fritvalgsordning (løn/pension/frihed)

 

Tema 2

Tid til faglighed

Adgang til efter- og videreuddannelse

Pædagoger og pædagogfaglige ledere skal have de rette betingelser for at løfte det pædagogiske arbejde

KravBemærkninger

Tid til faglighed for både pædagoger og ledere

 

Pædagogerne ønsker helt generelt mere tid til forberedelse, evaluering og refleksion. 

Lederne ønsker tid til sparring med pædagoger. De ønsker også, at de ikke skal indgå som en del af normeringen, og så ønsker de, at der ansættes flere souschefer. Flere ledere nævner også, at der er behov for mere tid til faglighed til pædagogerne.

Der skal generelt være bedre mulighed for efteruddannelse. 

Tema 3

Et bæredygtigt arbejdsliv

Mere fleksible arbejdsformer og indflydelse på egen arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Trivsel, motivation og forudsigelighed understøtter fastholdelse på arbejdspladsen

KravBemærkninger

Et bæredygtigt arbejdsliv for både pædagoger og ledere

 

Vedrørende fuldtid så er der delte meninger. En del pædagoger ønsker mulighed for at arbejde 37 timer, mens andre ikke ønsker at arbejde 37 timer bl.a. på grund af arbejdsmiljøet. 

Mange ønsker indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstid og -opgaver. Der er også ønske om mulighed for fleksibel arbejdstid og bedre arbejdsmiljø, så man kan holde til arbejdet.

Der skal ses på muligheder for en fornuftig udtrapning af arbejdsmarkedet, flere fridage, firedages arbejdsuge og bedre muligheder ved børns sygdom. 

Lederne ønsker, at afsnittet om arbejdstid i lederoverenskomsten skærpes. Desuden ønsker de muligheden for et bæredygtigt arbejdsliv, hvor der tages hensyn til alle livets faser, herunder mulighed for seniorordninger, udvides og forbedres.

 

Jeres svar er nu givet videre til den samlede behandling af OK24

Vi er meget taknemmelig for alle de mange svar, og det har givet os stof til eftertanke. Der er ingen tvivl om, at der i spørgeundersøgelsen er en markant hovedvægt af besvarelser på Tema 1: Højere løn til pædagoger og ledere. Det er den vigtigste prioritering for BUPL Midtsjælland. 

Med respekt for medlemmernes svar på undersøgelsen (hovedparten af svarerne var på løn), er det hermed BUPL Midtsjællands krav til OK24. Disse er nu videregivet til BUPL’s hovedbestyrelse., som herefter står for den videre behandling og samlede oversendelse af krav til OK24.

Hvis du ønsker at vide mere om OK24, hvordan du kan påvirke OK24, BUPL’s arbejde med processen, samt få et indblik i, hvordan tidslinjen i hele forhandlingsprocessen egentlig ser ud, så tjek vores hjemmeside, hvor vi har samlet alt relevant materiale om OK24: bupl.dk/ok24

På vegne af  BUPL Midtsjællands bestyrelse

Pia Ungstrup Petersen
Formand

 

 

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.