Nye ansatte i BUPL Midtsjælland

Over det sidste godt halve års tid har BUPL Midtsjælland sagt farvel til flere dygtige kolleger, som har søgt nye og spændende udfordringer andre steder. Heldigvis har vi nu fået besat de ledige stillinger med nye dygtige og søde kolleger, som vi meget gerne vil præsentere for jer her.
BUPL Midtsjælland

Mikkel Morgen – faglig konsulent, kommunekonsulent

Mikkel Morgen

Mikkel bliver ny faglig konsulent med kommuneansvar. Mikkel skal dermed forhandle løn og ansættelsesvilkår for pædagogerne, udarbejde høringssvar på vegne af BUPL Midtsjælland, lave analyser og arbejde med udvikling af den pædagogiske profession.

Han vil med tiden ligeledes være at finde som underviser på vores interne TR-uddannelse.

Mikkel er uddannet cand.mag. i pædagogik og psykologi. Han kommer fra en stilling som pædagogisk udviklingskonsulent i en kommune og har også tidligere været afdelingsleder på et botilbud. Mikkel er desuden i færd med at afslutte sin ph.d.-afhandling omkring bl.a. psykoanalytisk læringsteori, lønarbejdets socialpsykologi og voksnes læreprocesser i forbindelse med længerevarende arbejdsløshed.

Mikkel føler, det har været lidt af et drømmejob at komme til BUPL Midtsjælland:

”Den pædagogiske praksis har altid fyldt utroligt meget for mig. Det gælder i mine akademiske studier, men også i mine tidligere jobs, hvor jeg både har været pædagogisk medarbejder på gulvet og siddet med ledelsesansvar. Pædagogikken er omdrejningspunktet for udvikling af demokratiske samfund, frigørende fællesskaber og opdragelse til kritisk tænkning, men det kræver dygtige pædagoger og ordentlige rammer, hvori pædagogikken kan udfoldes. Det kan jeg være med til at forhandle om nu, og det har jeg glædet mig meget til. Derfor føler jeg virkelig, jeg er kommet på rette hylde i BUPL Midtsjælland, og jeg ser frem til et langt og spændende arbejdsliv i pædagogikkens tegn”.


 

Signe Bauer Olsen

Signe Bauer Olsen – faglig konsulent, personsagskonsulent

Signe bliver ny faglig konsulent på personsager. Signe skal dermed arbejde med de sager, hvor pædagoger er sygemeldte og har brug for hjælp, rådgivning og vejledning, være med til at forhandle på medlemmers vegne og assistere dem, der ønsker at vide mere om fastholdelse, fleksjob, seniorjobordninger og lignende, samt hvis der skulle opstå udfordringer med børn eller andre nærtstående, som gør, at man bliver fraværende fra sit arbejde. Som Mikkel vil Signe også med tiden være at finde som underviser på vores TR-uddannelse.

Signe er uddannet socialrådgiver, og hun kommer fra en stilling i et jobcenter, hvor hun sad som sagsbehandler i et sygedagpengeteam. Signe har derfor stor erfaring med at arbejde med mennesker, der på den ene eller anden måde er udfordret i deres arbejdssituation. Med et godt kendskab til diverse sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivninger, regler og procedurer kan Signe hjælpe pædagoger godt og sikkert gennem mange af de faser, som en sygemelding, visitation til fleksjob eller ønske om tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kan afstedkomme.

”Jeg sætter stor pris på at være i stand til at hjælpe pædagoger på tidspunkter, hvor de typisk står i en svær livssituation. Her kan jeg træde til og sikre, at der for eksempel er styr på det lovmedholdelige. Det er måske lidt kedeligt og lavpraktisk, men det sikrer pædagogen ro og tryghed til at fokusere på det, han/hun skal fokusere på – nemlig at blive rask, finde en ny karrierevej, arbejde på nye vilkår eller noget helt fjerde. Jeg kan via min viden, erfaring og netværk også se muligheder, som pædagogen måske ikke har tænkt på eller var klar over eksisterede. Det giver medlemmet handlemuligheder, og det er vigtigt”. 


Maja Kjeld

Maja Kjeld – administrativ medarbejder

Når du fremover ringer til BUPL Midtsjælland mandage og torsdage for at få råd og vejledning, vil du blive mødt af Maja Kjeld. Maja har tidligere arbejdet i jobcenter med sagsbehandling af unge jobsøgende kontanthjælpsmodtagere samt udbetaling af barsels- og sygedagpenge. Maja vil derfor også kunne assistere i spørgsmål omkring netop barsel. I det private erhvervsliv har hun arbejdet inden for rekruttering af personale og været administrativ medarbejder omkring telefonhenvendelser, og det kommer nu BUPL Midtsjællands medlemmer til gavn.

Maja har glædet sig meget til at starte hos os:

”Jeg ser meget frem til at modtage pædagoger, når de henvender sig til os. Jeg vil, efter bedste evne, gøre alt, hvad jeg kan for at finde den medarbejder, som pædagogen ønsker at tale med, og som kan hjælpe ham/hende videre med de spørgsmål, de nu måtte have. Jeg glæder mig til hver arbejdsdag hos BUPL, for ingen dage er ens, og de er fyldt med mange forskellige spørgsmål, som skal bringes videre". 


Sonja Sørensen

Sonja Sørensen – administrativ medarbejder

Når du ringer til BUPL Midtsjælland tirsdage og onsdage for at få råd og vejledning, vil du blive mødt af Sonja Sørensen. Sonja har en baggrund som faglig konsulent i SL, hvor hun har været ansat i 18 år. Hun har dermed meget stor erfaring både med det pædagogiske område og fagforeningsarbejde og har set frem til nye spændende udfordringer hos BUPL Midtsjælland.

”Jeg brænder for arbejdet i fagbevægelsen, især den pædagogiske branche, og jeg kan godt lide den direkte medlemskontakt, hvor jeg kan servicere medlemmerne og hjælpe dem godt og sikkert videre. Det får jeg rig mulighed for her hos BUPL Midtsjælland, og jeg ser frem til hver eneste dag”.


Ændringer i opgavefordeling

Ansættelserne har betydet nogle enkelte interne omrokeringer i opgavefordelingen. Mikkel Morgen vil fremover være kommunekonsulent for Sorø Kommune. Det betyder, at Morten Helenius Olsen, som tidligere har været konsulent med ansvar for Sorø Kommune, fremover overtager Lejre Kommune.

Vi ønsker alle fire et hjerteligt velkommen til BUPL Midtsjælland, og vi glæder os til et godt og produktivt samarbejde de næste mange år.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.