Jeg er dybt bekymret! - Alligevel ikke minimumsnormeringer i Slagelse  

Slagelse er tæt på bundrekort, når det gælder normeringer. Og med de seneste oplæg til besparelser får vi ikke minimumsnormeringer i Slagelse. Formanden for BUPL Midtsjælland frygter langsigtede konsekvenser. Læs hendes læserbrev til kommunalpolitikerne i Slagelse byråd her:
Bertha Langhoff Hansen, formand
Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland

Læserbrev:

Den 30. maj tager Byrådet stilling til store besparelser på velfærden i Slagelse – ikke mindst på børne- og ungeområdet.

Ledere og medarbejdere inden for hele børne- og ungeområdet har ydet en ekstraordinær stor og krævende indsats under ekstremt pres i to år med corona. De har behov for ro nu – ikke for ny utryghed og urealistiske krav om at præstere mere for de samme ressourcer.

Efter mange år med omstruktureringer og besparelser er der simpelthen ikke mere at hente – alle lavthængende frugter er for længst høstet. Nu må Byrådet vælge – og tage ansvar for – hvilke opgaver der ikke skal løses, hvis de finder det tvingende nødvendigt at gennemføre besparelser på børne- og ungeområdet.

Men nej – desværre foreslås der netop flere besparelser uden tilsvarende bortfald af opgaver. Det gælder bl.a. forslaget om en ændret ressourcetildeling til dagtilbud. Her lægges der op til store besparelser, der betyder færre kr. pr. barn. Det betyder, at den enkelte pædagogiske leder har færre kroner at gøre godt med, når det kommer til løn og aktiviteter. Det vil i sidste ende betyde, at Slagelse ikke vil kunne opnå de lovede og længe ventede minimumsnormeringer, og det vil betyde færre ressourcer til pædagogiske aktiviteter.

Må jeg i den forbindelse rette opmærksomheden på forvaltningens beskrivelser af konsekvenser for de mange spareforslag. Heri fremgår det tydeligt, hvad konsekvenserne vil være, og til forslaget om reduktion i ressourcetildelingen fremgår det således, at: ”Reduktion (…) vil have negativ indvirkning på arbejdet og kvaliteten i dagtilbud”. Det fremgår også, at ”Arbejdet med tidlig indsats er en tids- og ressourcekrævende opgave, der ikke kan bære forringet ressourcetildeling. En nedprioritering af tidlig indsats vil betyde forskudte effekter i børnenes liv, og det må derfor forventes, at der senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats (…)”.

Konsekvensbeskrivelsen nævner også, at Slagelse Kommune vil blive en mindre attraktiv kommune at arbejde i, og at et højt fagligt niveau blandt personalet er af ”afgørende betydning for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.”

Jeg kunne ikke have beskrevet konsekvenserne bedre selv, og jeg vil gerne rose forvaltningen for sobre og indsigtsfulde konsekvensbeskrivelser – beskrivelser jeg (desværre) kun kan bakke fuldt ud op om.

Man kunne tro, at disse besparelser er nådigt sluppet set i forhold til en samlet besparelse på 115 mio., men det er det ikke. De foreslåede besparelser er kortsigtede lappeløsninger, der på den lange bane vil generere endnu større udgifter.

Slagelse er allerede tæt på bundrekord, når det gælder normeringer, og har brug for de lovede og længe ventede minimumsnormeringer. Med det seneste oplæg til besparelser får vi ikke minimumsnormeringer i Slagelse, og jeg frygter for de langsigtede konsekvenser – både for personalet, men i særdeleshed for børnene.

Jeg er dybt bekymret!

Det vil i sidste ende betyde, at Slagelse ikke vil kunne opnå de lovede og længe ventede minimumsnormeringer, og det vil betyde færre ressourcer til pædagogiske aktiviteter.

Bertha Langhoff Hansen, formand for BUPL Midtsjælland

Demonstration 30. maj kl. 16.30 på Rådhuspladsen i Slagelse

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.