Budget 2023: Få overblik over beslutninger på skolefritidsområdet i hovedstaden

Kommunerne er i fuld gang med de sidste og afgørende forhandlinger om budgettet for det kommende år. Inden for de seneste dage har tre af BUPL Hovedstadens kommuner indgået forlig og besluttet, om de vil spare eller investere i skolefritidsområdet til næste år.
en stabel mønter på orange baggrund

Følg linket og find BUPL’s Budget Danmarkskort her: https://bupl.dk/politik-og-presse/kommunale-budgetter

København = Gul

Københavns Kommune har indgået budgetforlig, Vi vurderer, at klubbernes budget forringes pga. bortfald af midler til udvidet åbningstid. BUPL Hovedstaden følger budgetbeslutningerne og udmøntningen tæt hen over efteråret.

Frederiksberg = Rød

Der er indgået budgetforlig med besparelser på skolefritidsområdet i Frederiksberg Kommune, hvor både SFO og klub rammes hårdt. Både SFO og klub får færre midler til næste år, da det bl.a. er besluttet, at der skal budgetteres med en mindre pædagogandel. SFO’erne får udvidet antallet af lukkeuger, så der fremover er hele fire ugers sommerferielukket. Klub Huset ophører som kommunalt tilbud. Institutionerne får desuden fjernet 1 procent af løn- og overheadbudgettet som en rammebesparelse. Af nye prioriteringer skal nævnes, at kommunen investerer i en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats med flere midler til uddannelse af bl.a. meritpædagoger.

Tårnby = Grå

Tårnby Kommune holder kortene tæt på kroppen, og har endnu ikke offentliggjort beslutningsforslag eller sparekataloger. Kommunen skal finde mellem 130-150 mio. kr. i budget 2023, og BUPL Hovedstaden er meget bekymrede for, hvordan besparelserne rammer skolefritidsområdet.

Dragør = Rød

Dragør Kommune har indgået budgetforlig med besparelser på skolefritidsområdet. Særligt klubområdet bliver hårdt ramt af besparelser. Klub Dragør skal omorganiseres og genetableres som et nyt fritidstilbud. Allerede fra 2023 skal klubben og Ungdomsskolen tilsammen spare 1,3 mio. kr. stigende til 3,3 mio. kr. de kommende år. Der er desuden besluttet en reduktion af ledelseslaget på skoleområdet, og en rammebesparelse på 3 mio. kr., som skal udmøntes af forvaltningen. Vi frygter, at SFO og skole vil blive ramt af rammebesparelsen.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.