Budget 2023: Få overblik over beslutninger på dagtilbudsområdet i hovedstaden

Kommunerne er i fuld gang med de sidste og afgørende forhandlinger om budgettet for det kommende år. Inden for de seneste dage har tre af BUPL Hovedstadens kommuner indgået forlig og besluttet, om de vil spare eller investere i børneområdet til næste år.
Foto af børn, der bygger hule i skoven

Følg linket og find BUPL’s budgetdanmarkskort her: https://bupl.dk/politik-og-presse/kommunale-budgetter

København = Gul

Der er indgået forlig i Københavns Kommune, som trækker i to retninger på dagtilbudsområdet. På den ene side fortsætter kommunen med vigtige investeringer i rekrutterings- og fastholdelsesindsatser, og på den anden side nedskæres de selvejende institutioners budget til administration. BUPL Hovedstaden følger budgetbeslutningerne og udmøntningen tæt hen over efteråret.

Frederiksberg = Rød

Frederiksberg Kommune har indgået forlig, og vedtaget besparelser på dagtilbudsområdet. Fra 2023 vil samtlige dagtilbud få færre midler at gøre godt med, da den budgettildelte pædagogandel falder fra 60 til 50 pct. BUPL Hovedstaden ser med stor alvor på budgetforringelsen, som betyder, at institutionerne ikke får råd til at højne pædagogandelen over tid. Kommunen har afsat midler til rekruttering og fastholdelse, herunder til uddannelse af flere meritpædagoger. Det er positivt. Endelig har kommunen besluttet at forringe serviceniveauet med to ugers sommerferielukning.

Tårnby = Grå

Tårnby Kommune holder kortene tæt på kroppen, og har endnu ikke offentliggjort beslutningsforslag eller sparekataloger. Kommunen skal finde mellem 130-150 mio. kr. i budget 2023, og BUPL Hovedstaden er meget bekymrede for, hvordan besparelserne rammer dagtilbudsområdet.

Dragør = Gul

Der er indgået budgetforlig i Dragør Kommune, der i udgangspunktet friholder dagtilbudsområdet for besparelser. Samtidig er der vedtaget en tværgående rammebesparelse, som udmøntes af forvaltningen. BUPL Hovedstaden følger budgetbeslutningerne og konsekvenserne tæt. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.