Tillidsrepræsentanter: Vi arbejder for gode rammer for vores kollegaer og professionen

Hvorfor blev du TR? Vi har snakket med tre tillidsrepræsentanter på deres andet forløb af uddannelsen i BUPL Hovedstaden.
Portræt af Frederikke, Marianne og Kine, TR'ere i BUPL Hovedstaden

To gange årligt afholder BUPL Hovedstaden uddannelse for nye tillidsrepræsentanter.

Her bliver de klædt på til at kunne varetage TR-rollen fx i forhold til lønforhandling, bisidning og MED/TRIO-samarbejde. På uddannelsen, der er opdelt i to forløb, opstår et fagligt fællesskab, hvor tillidsrepræsentanterne har mulighed for at skabe netværk med andre TR-kollegaer.

Men hvad driver egentligt én til at blive TR?

Vi har snakket med tre tillidsrepræsentanter på deres andet forløb af uddannelsen i BUPL Hovedstaden.

Frederikke, TR i København

”Vores tidligere tillidsrepræsentant opfordrede mig til at stille op som TR. I den rolle, er jeg blevet bevidst om, hvor stor betydning det har, at jeg repræsenterer netop BUPL, der målrettet arbejder for professionen – for det gør jeg også selv. Jeg mener, det er vigtigt, at vi får synliggjort vores faglighed og bliver anerkendt for den. Som TR arbejder jeg for mine kollegaers vilkår og for at sikre professionen i ledelsen” - Frederikke, TR i København (Indre By) 

Marianne, TR i København

”Jeg stillede op som TR, fordi jeg gerne vil være med til at skabe en god struktur, politiker og klarhed i institutionen om fx arbejdstidsregler. Jeg synes, TRIO-samarbejdet er mega spændende og relevant, når vi bl.a. skal sikre et godt arbejdsmiljø” - Marianne, TR i København (Amager) 

Kine_TR i Tårnby

”Mine kollegaer opfordrede mig til at stille op. Det var ret naturligt, for jeg havde allerede fungeret som bisidder. Jeg synes, det er vigtigt at være bindeled mellem kollegaer og ledelse, og så er det interessant at være en del af MED og have hånd i hanke med de beslutninger, der bliver truffet” - Kine, TR i Tårnby

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.