Ny lokal arbejdstidsaftale for Frederiksberg er faldet på plads

Efter et godt og konstruktivt forhandlingsforløb har Frederiksberg Kommune, BUPL og LFS indgået en lokal arbejdstidsaftale for det pædagogiske personale i daginstitutioner gældende fra 1. januar 2023. Aftalens formål er at gøre det nemmere og mere fleksibelt for ledelse og medarbejdere at navigere i arbejdstidsreglerne.
Kvindearm med ur og flettede armbånd
Foto: Colourbox

Aftalen gælder for alle kommunale daginstitutioner i Frederiksberg Kommune. Herudover vil selvejende daginstitutioner få mulighed for at tiltræde aftalen. I den forbindelse vil aftalen d. 29. august blive præsenteret for ledere og bestyrelsesformænd i de selvejende institutioner.

Med aftalen fastlægges blandt andet, at arbejdstiden fremover skal opgøres over en 12 ugers normperiode, og at der ydes et konverteret ulempetillæg på kr. 1.600 årligt, der dækker aftenarbejde, delt tjeneste og omlagt tjeneste. Arbejde i weekend og på helligdage honoreres fortsat med et særskilt weekendtillæg jf arbejdstidsaftalens bestemmelser.  Herudover indeholder aftalen en række mindre justeringer eller præciseringer af den centrale aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale.

Den lokale aftale er skrevet sammen med den centrale arbejdstidsaftale, så ledere og medarbejdere kun behøver at orientere sig ét sted for at få overblik over reglerne.

Frederiksberg Kommune, BUPL og LFS vil til efteråret afholde en række fælles møder for daginstitutionernes ledelse og tillidsrepræsentanter, hvor aftalen vil blive præsenteret, og hvor aftalens indhold og betydning vil blive gennemgået, så vi sikrer, at alle institutioner er klar til at agere efter de nye regler og kender regelsættet i detaljen, når de træder i kraft 1. januar 2023.  

Se den nye arbejdstidsaftale for pædagoger i daginstitutioner på Frederiksberg:

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.