Henriette Brockdorff: Båndene strammes om kommunernes økonomi  

Her frem mod sommerferien arbejder vi i fagforeningen på højtryk for at få et overblik over de sorte skyer, der trukket op over kommunernes økonomi, og hvilke konsekvenser det får for København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby.
Formand Henriette Brockdorff
Foto: Henriette Brockdorff

I begyndelsen af juni landede årets kommuneaftale, som sætter rammen for kommunernes økonomi det næste år. Aftalen er stram, og vi kigger ind i serviceforringelser. Den stramme økonomiske aftale for kommunernes økonomi suppleres desværre af, at flere af vores kommuner genåbner deres budgetter for 2022, da de ikke kan få pengene til at række.

Lukkede budgetter åbnes igen
Selvom budgetterne for længst er indgået og lukket, så ser vi over hele landet en tendens til, at kommunerne genåbner budgetterne. Det gælder også i vores kommuner.

I København er budgettet blevet genåbnet, da der er brugt for mange penge på specialområdet i årets første måneder. I maj blev det besluttet, at der samlet skal spares 32,6 millioner kroner på skole- og dagtilbudsområdet. Regningen til dagtilbud og specialdagtilbud lyder på 8,5 millioner kroner.

På Frederiksberg er kommunens budget blevet genåbnet med en besparelse på en fælles vikarpulje på dagtilbudsområdet. Derudover skal alle dag- og fritidsinstitutioner samt skoler tilbageholde 1,5 procent af deres budgetter frem mod efteråret, hvor der tages endelig politisk stilling til, hvor meget institutionerne skal spare i alt. Endelig har kommunens ungdomsklubber fået taksten sat op med 300 procent, hvilket kan få store konsekvenser for de unge og det pædagogiske arbejde i klubberne.

I Dragør medfører en budgetoverskridelse på to daginstitutioner i 2021, at der samlet skal findes 3,3 millioner kroner i 2022 og 2023. Der er blandt andet besluttet rammebesparelser på institutionerne og en besparelse på støttekorpset. Derudover ser vi, at budgetterne skrider på specialundervisningsområdet i kommunen. Indtil videre har det fået den konsekvens, at skoler og SFO’er skal tilbageholde 2 procent af deres budgetter for indeværende år.

I Tårnby er budgettet ikke genåbnet, men også her ser vi ekstra udgifter til blandt andet specialundervisning, SFO, daginstitutioner og klubber.  Kommunen er ved at tilpasse pladskapaciteten, og der lægges op til besparelser på almenområdet.


Store udfordringer forude
Besparelserne varsler dårligt nyt for indfasningen af minimumsnormeringer i kommunerne. Minimumsnormeringer, som jo skal lægge en bund og sætte en prop i de massive besparelser, børneområdet har været ramt af i mange år.

Desværre oplever vi en stigende mistrivsel blandt børn og unge. Udgifterne til at tackle den stigende mistrivsel presser kommunerne og øger kompleksiteten i den pædagogiske opgave. Derfor ser vi med stor alvor på de besparelser, der allerede nu rammer børne- og ungeområdet. Der skal investeres i højere kvalitet i
daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner, så vi sikrer, at børn og unge får et godt afsæt i livet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.