Generalforsamling

Den lokale fagforenings øverste myndighed er generalforsamlingen.

Hvem deltager i generalforsamlingen?

Er du medlem af BUPL Bornholm kan du deltage i generalforsamlingen og opstille til poster i fagforeningen. Du har som medlem ret til at møde, tale, stemme og stille op.

Hvornår er der generalforsamling?

Fagforeningen holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Fagforeningens generalforsamling kan beslutte alene at afvikle generalforsamling i de år, hvor der er ordinær kongres i BUPL.

Fagforeningen indkalder til generalforsamlingen med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem BUPL’s blad.

Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 3 uger.

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, og den endelige dagsorden offentliggøres på fagforeningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Materialer fra generalforsamlingen

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.