Generalforsamling

Den lokale fagforenings øverste myndighed er generalforsamlingen.

Hvem deltager i generalforsamlingen?

Er du medlem af BUPL Bornholm kan du deltage i generalforsamlingen og opstille til poster i fagforeningen. Du har som medlem ret til at møde, tale, stemme og stille op.

Hvornår er der generalforsamling?

Fagforeningen holder ordinær generalforsamling hvert år i perioden 15. september til 15. oktober. Fagforeningens generalforsamling kan beslutte alene at afvikle generalforsamling i de år, hvor der er ordinær kongres i BUPL.

Fagforeningen indkalder til generalforsamlingen med angivelse af tid, sted og dagsorden gennem BUPL’s blad.

Varslet til ordinær generalforsamling er mindst 3 uger.

Forslag, der ønskes behandlet, sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen, og den endelige dagsorden offentliggøres på fagforeningens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Materialer fra generalforsamlingen

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.