BUPL Bornholms bestyrelse

BUPL Bornholms bestyrelse beskæftiger sig med fagforeningens virke på Bornholm.

Hvad laver bestyrelsen?

Vi mødes ca. 10 gange om året og diskuterer, hvilke holdninger vores repræsentanter i forbundets mødevirksomhed skal bære videre. Der kan f.eks. være tale om arbejdet i Hovedbestyrelsen, der er forbundets ledelse mellem kongresserne.
Møderne afholdes primært som formiddagsmøder, og der ydes frikøb ved deltagelse i møderne.

På det lokale plan beskæftiger bestyrelsen sig med, hvordan vi skal udføre det arbejde, som generalforsamlingen har besluttet skal udføres i generalforsamlingsperioden, og med, hvordan generalforsamlingens principper kan blive videreført i det arbejder der løbende foregår med vores samarbejdspartnere og i forhold til regionskommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer BUPL Bornholm i forskellig situationer gennem deltagelse i møder og arbejdsgrupper med vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke beskæftiger sig med konkret sagsbehandling. Sagsbehandling i forhold til enkeltinstitutioner og i forhold til enkeltmedlemmer er udelukkende et anliggende for kontoret, og en sag mellem medlemmet/institutionen og sagsbehandlerne.
Bestyrelsen kan beskæftige sig med de principielle spørgsmål/retningslinjer i forhold til sagsbehandlingen, men kan ikke deltage i det konkrete sagsarbejde.

Hvordan er bestyrelsen sammensat?

BUPL-Bornholms bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer, valgt på fagforeningens generalforsamling.

Valgperioden er på 2 år, og følger kongresperioden.

Bestyrelsen er sammensat med formand, næstformand og kasserer der vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Repræsentanten i hovedbestyrelsen og dennes suppleant vælges ligeledes direkte på generalforsamlingen. Her ud over kan der yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder BUPL Bornholms arbejde mellem generalforsamlingerne.

Hvem sidder i bestyrelsen?

 • Formand: Henrik Kofoed Hansen, BUPL Bornholm.
 • Næstformand: Camilla Olsson Almeborg, Signalhuset
 • Kasserer: Lars Frithiof, Paradisbakkeskolen. Nexø Fritidscenter.
 • Hovedbestyrelsesmedlem: Heidi Hermansen, Søndermark skolen 
 • Suppleant til Hovedbestyrelsen: Pia Køhlert Buchholdt Clausen
 • Bestyrelsesmedlem: Peter Esben Kofod Rasmussen, Inklusions & Ressourceteamet
 • Bestyrelsesmedlem: Peter Cornelius Pedersen, Natur og skovbørnehuset
 • Suppleant til bestyrelsen:
 • Repræsentant for lederbestyrelsen:
 • Kritisk revisor: Anni Bech
 • Delegeret til PBU: Finn Andersen
 • Suppleant til delegeret i PBU: 

Forretningsorden for BUPL Bornholms bestyrelse

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.