BUPL Bornholms bestyrelse

BUPL Bornholms bestyrelse beskæftiger sig med fagforeningens virke på Bornholm.

Hvad laver bestyrelsen?

Vi mødes ca. 10 gange om året og diskuterer, hvilke holdninger vores repræsentanter i forbundets mødevirksomhed skal bære videre. Der kan f.eks. være tale om arbejdet i Hovedbestyrelsen, der er forbundets ledelse mellem kongresserne.
Møderne afholdes primært som formiddagsmøder, og der ydes frikøb ved deltagelse i møderne.

På det lokale plan beskæftiger bestyrelsen sig med, hvordan vi skal udføre det arbejde, som generalforsamlingen har besluttet skal udføres i generalforsamlingsperioden, og med, hvordan generalforsamlingens principper kan blive videreført i det arbejder der løbende foregår med vores samarbejdspartnere og i forhold til regionskommunen.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer BUPL Bornholm i forskellig situationer gennem deltagelse i møder og arbejdsgrupper med vores samarbejdspartnere.

Det er vigtigt at understrege, at bestyrelsen ikke beskæftiger sig med konkret sagsbehandling. Sagsbehandling i forhold til enkeltinstitutioner og i forhold til enkeltmedlemmer er udelukkende et anliggende for kontoret, og en sag mellem medlemmet/institutionen og sagsbehandlerne.
Bestyrelsen kan beskæftige sig med de principielle spørgsmål/retningslinjer i forhold til sagsbehandlingen, men kan ikke deltage i det konkrete sagsarbejde.

Hvordan er bestyrelsen sammensat?

BUPL-Bornholms bestyrelse består af mellem 5 og 9 medlemmer, valgt på fagforeningens generalforsamling.

Valgperioden er på 2 år, og følger kongresperioden.

Bestyrelsen er sammensat med formand, næstformand og kasserer der vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Repræsentanten i hovedbestyrelsen og dennes suppleant vælges ligeledes direkte på generalforsamlingen. Her ud over kan der yderligere vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen leder BUPL Bornholms arbejde mellem generalforsamlingerne.

Hvem sidder i bestyrelsen?

 • Formand: Henrik Kofoed Hansen, BUPL Bornholm.
 • Næstformand: Camilla Olsson Almeborg, Signalhuset
 • Kasserer: Lars Frithiof, Paradisbakkeskolen. Nexø Fritidscenter.
 • Hovedbestyrelsesmedlem: Heidi Hermansen, Søndermark skolen 
 • Suppleant til Hovedbestyrelsen: Pia Køhlert Buchholdt Clausen
 • Bestyrelsesmedlem: Peter Esben Kofod Rasmussen, Inklusions & Ressourceteamet
 • Bestyrelsesmedlem: Peter Cornelius Pedersen, Natur og skovbørnehuset
 • Suppleant til bestyrelsen:
 • Repræsentant for lederbestyrelsen:
 • Kritisk revisor: Anni Bech
 • Delegeret til PBU: Finn Andersen
 • Suppleant til delegeret i PBU: 

Forretningsorden for BUPL Bornholms bestyrelse

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.