Tårnby: Sådan kan besparelserne påvirke pædagoger i kommunen

Kommunen har genåbnet budgettet og besluttet besparelser. Normeringen i dagtilbud reduceres med 2 mio. kroner. Nu er fokus på at få mest mulig indsigt og indflydelse i selve fordelingen og sikre vores medlemmers vilkår.
Faglig sekretær, Jan Poulsen
Faglig sekretær og kommuneansvarlig for Tårnby Kommune, Jan Poulsen

Det var enorme beløb Tårnby Kommune meldte ud, da de konstaterede underskud og varslede besparelser i februar. Kommunen endte med ”kun” at skulle spare 39 mio. kroner i 2023.  

Følgende besparelser kan påvirke dig som pædagog i Tårnby Kommune:

  • En reduktion på 2 mio. kroner i normeringen for dagtilbud 
  • Besparelser i puljer for legeplads og forbedringer 
  • Legepladspulje for skole, SFO og klub fjernes

Tilpasset normering skyldes faldende børnetal 
Børnetallet i Tårnby er faldende, og man har derfor valgt at justere antallet af pladser løbende hen over året i kommunen. Normeringen skal reduceres med 2 mio. kroner svarende til 4,5 fuldtidsstillinger i 2023. 

Vi ved endnu ikke ud fra hvilke principper, man vil gennemføre reduktionen. I BUPL Hovedstaden forsøger vi at få mest mulig indsigt og indflydelse på beslutningerne, og vi arbejder for at sikre pædagogstillingerne i kommunen. 

Den 23. marts har vi møde med Tårnbys velfærdsdirektør, Henriette Krag, hvor vi vil fremlægge vores medlemmers sag. Til mødet deltager Jan Poulsen (faglig sekretær), Klaus Lynghøft Nielsen (fællestillidsrepræsentant) og Mia Mone Johansen (analysekonsulent). 

Pædagogiske argumenter bidrog til at flere forslag blev fjernet   
Vi har før kritiseret processen for at være udemokratisk og uden tilstrækkelig inddragelse. Gennem MED-systemet og politisk pres fra BUPL Hovedstaden er det alligevel lykkedes med løbende at kvalificere spareforslag med pædagogiske argumenter og beskrive mulige konsekvenser. Vi er tilfredse med, at flere dele af det oprindelige prioriteringskatalog, som bl.a. ville koste det fritidspædagogiske arbejde særligt dyrt, er taget ud af de besluttede besparelser.  

Vi fortsætter med at monitorere situationen i Tårnby og være tydeligt til stede. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.