Københavns budgetaftale er ustabil 

Der skal ikke meget til, for at budgettet for næste år kommer til at skride.
skilt: Prioriter børn og unge

Budgettet for 2024 lægger op til at spare på børn-og ungområdet, bl.a. en generel besparelse på 0,75%. Det sker i en tid, hvor Danmarks økonomi er historisk god, samtidigt med at velfærden er under pres i kommunerne. Derudover tager budgetaftalen udgangspunkt i en række antagelser, der er en forudsætning for, om budgettet kan overholdes. 

Klubberne får samme beløb på trods af stigende børnetal

Ungdomsklubberne får samme budget som nu, på trods af at der er en stærk stigning af børn i nogle institutioner. Det kan få konsekvenser for klubberne i takt med at man får brug for flere ressourcer, samtidig med, at der ikke er afsat ekstra midler. Budgettet går fra en aktivitetsbaseret styring, hvor de før fik penge pr. barn, til et fastlagt rammestyret beløb. 

Bekymring for minimumsnormeringer

Der er afsat midler til fastholdelse og rekruttering, men det er usikkert om midlerne rækker. De seneste år har kortlagt, at det er svært at fastholde og tiltrække pædagoger. BUPLs undersøgelser viser, at udviklingen ser ud til at fortsætte i fremtiden, hvis ikke der sker radikale ændringer på området. Vi risikerer dermed at pædagogandelen falder, og at det kan have negativ indflydelse for overholdelse af minimumsnormeringerne. 

Usikkert om budgettet vil holde på sigt

Det er en forudsætning for budgettet, at det kommende år udvikler sig på den måde, som kommunens budget har lagt op til. Der er bl.a. afsat et midlertidigt beløb til institutionerne, for at kompensere for stigende priser, selvom alt peger på, at prisstigningen er kommet for at blive. En midlertidig kompensation er derfor ikke nok, hvis man vil undgå en budgetoverskridelse eller en væsentlig kvalitetsforringelse.  

Hvis budgettet overskrides vil det få stor betydning for børn- og ungområdet. Et område, hvor der i forvejen er alvorlige udfordringer med stigende mistrivsel blandt børn og unge, rekrutteringskrise og pædagogmangel. Der er desværre mange ting, der skal lykkedes, for at velfærden på dagstilbud- og klubområdet i København er sikret. 

Du kan læse budgetaftalen her: https://www.kk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2024/budgetaftale-2024 

 

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.