Fra balance til underskud på 40 mio. kr. i Københavns budget

Formænd og næstformænd for de faglige organisationer i hovedstaden er gået sammen om, at reagere på den højst usædvanlige ændring i budgettet i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København. Det gør vi i en fælles udtalelse fra BUPL Hovedstaden, KLF og LFS, som er sendt til Børne og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.
Københavnermærket

Fælles udtalelse fra BUPL Hovedstaden, LFS og KLF

Der skal spares yderligere 40 mio. på Børne- og Ungdomsforvaltningen område i Københavns Kommune ud over de grønthøster besparelser, der allerede var lagt op til kommunens budgetaftale. Det er resultatet af seneste møde i Børne- og Ungdomsudvalget. De pludselige besparelser er også endnu et eksempel på, hvor stor afstanden er imellem begejstringen over budgetforliget og virkeligheden for børn, unge og medarbejdere i København.

På mødet, som blev afholdt den 15. november, blev der fremlagt et ”rettelsesblad” fra forvaltningen dateret den 13., som slår fast, at man fra at forvente et budget i balance pludselig forudser et budget i ubalance, og nu forventer en merudgift på specialområdet på 40 mio. Forvaltningen skriver, at ”for at sikre et budget i balance er det nødvendigt at reducere tilsvarende i budgetudmeldingen til skoler og institutioner”. 

LFS, BUPL og KLF er overraskede over, at budgettet på så få dage kan gå fra at være i balance til at være i ubalance med 40 mio. Vi undrer os også over, at de faglige organisationer ikke er blevet orienteret om de nye besparelser forud for mødet i Børne- og Ungdomsudvalget. Vi har en forventning om at blive inddraget så tidligt som muligt med mulighed for at kvalificere politikernes beslutninger og at indgå i et samarbejde med Københavns Kommune præget af tillid, gennemsigtighed, ærlighed og dialog.

Disse nye besparelser vil, oven i de allerede vedtagne besparelser på 0,75% betyde, at alle skoler, KKFO’er, klubber og daginstitutioner i København skal finde yderligere midler i deres budgetter for 2024, og det har og vil få yderligere negative konsekvenser for både personale og børn med øget pres på kerneopgaven og arbejdsmiljøet. Vores store bekymring er at merudgifterne vil stige de kommende år og grønthøster bliver en tilbagevendende løsning til stor skade for byens børn og unge og medarbejderne.

Vi vil opfordre til, at forvaltningen giver en redegørelse til Børne- og Ungdomsudvalget og til os som faglige organisationer for, hvordan de prognoser, der i første omgang lå til grund for budgettet kunne ramme så forkert. Hvad var det for nye oplysninger, som gjorde, at budgettet kom i ubalance, og hvorfor havde forvaltningen ikke forudset disse? Og i forlængelse heraf: Hvis ansvar var det, at forvaltningen gjorde brug af nogle prognoser, der var så misvisende? 

Vi vil samtidig opfordre til, at vi som faglige organisationer fremover altid bliver inddraget så tidligt som muligt, hvis tilsvarende problemstillinger skulle opstå. 

Med venlig hilsen

Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden
Mia Skou Jørgensen, næstformand for BUPL Hovedstaden
Katrine Fylking, formand for Københavns Lærerforening
Janne Riise Hansen, næstformand for Københavns Lærerforening
Kirsten Gunvor Løth, formand for LFS
Jan Hoby, næstformand for LFS

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.