Ledere i Syddjurs: Lokale aftaler om løn og vilkår

Find din aftale, som BUPL Østjylland har indgået med Syddjurs Kommune samt din mulighed for at få tjekket din løn.

For ledere på 0-6-års- og skoleområdet:

Kontakt din leder-tillidsrepræsentant

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.