Fællestillidsrepræsentant

En fællestillidsrepræsentant vælges i en kommune af og blandt tillidsrepræsentanterne. Fællestillidsrepræsentanten og BUPL Østjyllands faglige sekretærer har jævnligt møder med tillidsrepræsentanterne i de enkelte kommuner

FTR’en – din lokale interessevaretager

Dine interesser varetager fællestillidsrepræsentanten (FTR) på det lokale niveau. Han/hun forhandler med din arbejdskommune om fx:

  • normeringer
  • løn
  • ansættelsesvilkår

Din FTR deltager også i den offentlige debat om dagtilbudsområdet og pædagogers arbejdsvilkår generelt. Han/hun er valgt for en kommune og vælges blandt tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

FTR – din samarbejdspartner

FTR’en er en vigtig samarbejdspartner for dig. Det er ham eller hende, som har overblikket over dagtilbuddene i din arbejdskommune og kender til de forskellige udfordringer og problematikker på børne- og ungeområdet.

Som BUPL-medlem er du altid velkommen til at kontakte din fællestillidsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til faglige forhold.

FTR’en og BUPL Østjylland mødes jævnligt med tillidsrepræsentanterne i din arbejdskommune.

OBS!

Du finder de lokale fællestillidsrepræsentanter i menuen "Din kommune" øverst på denne side.

Særligt for fællestillidsrepræsentanter

Som fællestillidsrepræsentant kan du få refunderet udgifter i forbindelse med dit tillidshverv.

Udfyld nedenstående skemarer, scan og send dem til ostjylland@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.