Nyt fra kontoret d. 23. juni 2023

Sommeren er over os og en god og velfortjent ferie nærmer sig

Nu er det tid til at geare ned og være sammen med familie og venner.

Siden sidst har vi haft folkemøde og som I kan se på vores lokale Facebook side var vores lokale bestyrelse godt repræsentereret oppe i Allinge. Folkemødet 2023 var også året hvor vi igen var repræsenteret med et BUPL-telt og hvis vi lokale har noget som helst at skulle sige, har vi også det fremadrettet. De snakke vi har haft med jer medlemmer på folkemødet er helt uvurderlige – så stor tak til jer der var forbi til en snak eller for at deltage i vores arrangementer.

Inden folkemødet havde bestyrelsen møde med Børn & Skoleudvalget. Vi har gerne et – to møder med dem om året, hvor vi på en lidt uformel facon kan drøfte rigets tilstand. Denne gang havde vi valgt at inddrage vores tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, så vi var en lidt bredere flok til at komme med synspunkter og indspark til de kommende budgetforhandlinger.

Lad os blot sige det som det er: Det ser IKKE godt ud og vi kommer nok heller ikke til at gå helt fri. MEN hvis alle de forslag der ligger bliver vedtaget, så bliver det grimt. 

Og det er børnene og vores pædagogkollegaer der kommer til at betale prisen!!

Der er lagt op til at spare på alt fra minimumsnormeringer, sociale normeringer, pædagogandel og antal medarbejdere som vi har tværfagligt samarbejde med. Til muligheden for at give børnene i dagtilbud en god start på dagen, ved at spare morgenmaden væk til de børn som kommer tidligt. OG MEGET MGET MERE..

I en tid hvor forskning, (se bare den seneste kvalitetsundersøgelse af dagtilbud https://bupl.dk/politik-og-presse/presserum/bupl-bekymrende-kvalitet-i-vuggestuer-skyldes-underskud-af-faglighed) ,viser at kvaliteten i dagtilbud er bekymrende og at et af de store parametre til at ændre dette er flere pædagoger i institutionerne – så lægger de her på Bornholm op til at skære i antallet. Det skriger til himlen, det kommer til at give flere børn i udsatte positioner og på sigt vil det ligge pres på økonomien i kommunen, når der efterfølgende skal samles op på det igen. Vi har så mange børn, unge og deres familier, som har det svært på den ene eller anden måde og som i forvejen har svært ved at få hjælp. Med de besparelser der her er lagt op til, bliver det kun værre!!

Man kan fristes til at sige:

Hvad hjælper det at forebygge de første 1000 dage af et barns liv, hvis man efterfølgende lade det sejle sin egen sø?! Det virker så hovedrystende dumt at man skulle tro det var en dårlig joke. Det skriger til himlen!! 

Og hvordan vil det ikke påvirke vilkårene for pædagogerne ude i dagtilbud og skole. Herfra kontoret frygter vi at det vil påvirke trivslen blandt personalet i en sådan grad, at vi vil se øget sygefravær, flere opsigelser og at det bliver endnu sværere at rekruttere pædagoger til Bornholm. Det er en nedadskruende spiral.

Det vi har brug for er, RO på området, RO til at udføre opgaven derude. Dette kræver at kommunen har fokus på at sikre mere end minimumsnormeringer, i hele åbningstiden! Sociale normeringer og det tværfaglige samarbejde med eks. Ressourceteamet, psykologer, tale/hørekonsulenter mm. får ordentlige vilkår til at udføre deres arbejde. Samt at overgangen mellem dagtilbud og skole hele tiden er i udvikling til gavn for børnene og disse overgange.

Alt dette skriger på andet end besparelser – vi KAN ikke spare mere på dette område, uden at det går ud over børnene – Så vores bøn er, at politikkerne tænker sig rigtig godt om og friholder vores område. 

Det er et punkt vi i bestyrelsen har stor fokus på, (også i løbet af sommerferien), og som vi vil bede om jeres hjælp til, så vi sammen kan lægge præs på kommunen, politikkerne og processen frem mod den endelige vedtagelse i efteråret. Her er der brug for at vi står sammen.

Som jeg startede med, så er det sommer og ferie står for døren. Dette betyder også en ændring af åbningstiderne på kontoret. Dette betyder at der i ugerne 27-30 er lukket for personligt fremmøde på kontoret, medmindre man på forhånd har lavet en aftale. Men vi er tilgængelige på mail og tlf. i tidsrummet kl. 9-12. mandag til fredag. Enkelte dage vil man opleve at vi får assistance fra en af vores andre lokalafdelinger, hvilket betyder at selvom det er ferietid, står I ikke alene.

Med disse ord vil jeg blot ønske jer alle en dejlig Sankt Hans og fantastisk sommer derude

 

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen

                        Formand for BUPL Bornholm

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.