Søg dispensation, hvis I vil ansætte en ikke-uddannet i pædagogstilling

Sådan søger du som arbejdsgiver om dispensation fra overenskomstens krav om, at en ansat i en pædagogstilling skal være uddannet pædagog.
Søg om dispensation i BUPL

Pædagogiske arbejdspladser kan hav svært ved at finde uddannede pædagoger til en ledig pædagogstilling. Det kan derfor være nødvendigt at ansætte en kandidat med andre kvalifikationer. Det kræver dog, at man som arbejdsgiver søger om dispensation for uddannelseskravet i BUPL.

Er du den på arbejdspladsen, der ansætter en ny i en pædagogstilling, så har du i fællesskab med BUPL et ansvar for, at I overholder pædagogoverenskomstens regler.

Du kan i pædagogoverenskomstens §1, stk. 6 læse, at jeres arbejdskommune og den lokale BUPL-fagforening kan aftale dispensation fra overenskomstens uddannelseskrav i konkrete tilfælde.

Kend BUPL's kriterier for at ansætte en ikke-uddannet pædagog

Hvis du og din arbejdsplads kan opfylde nedenstående betingelser, så kan I få dispensation til at ansætte en uden en pædagoguddannelse:

 1. I har ikke kunnet finde en egnet pædagog til stillingen trods bestræbelser på at besætte den med en uddannet pædagog
 2. i har indenfor overenskomstens rammer og BUPL’s vurdering foretaget en rimelig udvælgelsesproces
 3. Den pågældende kandidat er i stand til at løfte opgaverne som pædagog

Jeres rekrutterings- og udvælgelsesproces er det, som BUPL skal vide mere om. BUPL foretrækker, som overenskomsten foreskriver, at I ansætter  en uddannet pædagog.

Hvis I sender en ansøgning om dispensation fra uddannelseskravet, så vurderer BUPL også den konkrete kandidats uddannelsesbaggrund og erfaringer i forhold til, om vi sammen skal aftale uddannelse som en del af dispensationsbevillingen. På den måde sikrer vi, at jeres nyansatte kollega i pædagogstillingen har de bedst mulige forudsætninger for at løfte opgaverne som pædagog.

Send en ansøgning med bestemte oplysninger

Hvis du som arbejdsgiver vil søge BUPL Østjylland om dispensation fra kravet om en pædagoguddannelse hos en ansøger uden en pædagoguddannelse, så send en mail til BUPL Østjylland med følgende oplysninger:

 1. hvor har den ledige stilling været opslået? – Vedhæft en kopi af stillingsopslaget
   
 2. hvor mange søgte stillingen, herunder antal ansøgere med en pædagoguddannelse?
   
 3. hvor mange indkaldte I til samtale?
   
 4. hvordan forløb jeres udvælgelsesproces derfra? – Hvilke valg foretog I?
   
 5. hvorfor indstiller I pågældende ansøger til ansættelse? -Kopi af vedkommendes CV og kontaktoplysninger vedhæftes
   
 6. medvirkede jeres BUPL-tillidsrepræsentant i ansættelsesprocessen?
   
 7. hvilke (efter-)uddannelsestiltag påtænker I eventuelt for at sikre, at pågældende ansøger har de bedst mulige forudsætninger for at løfte opgaverne som pædagog (Hvis vedkommendes uddannelse og kompetencer er tæt på en uddannet pædagogs, kan det være tilstrækkeligt at aftale en samtale herom inden for seks måneder)
   
 8. jeres forslag til lønaftale

 

Send ansøgning om dispensation til BUPL Østjylland

 
Aftal løn med BUPL

Jeres nyansatte på dispensationsvilkår skal som alle andre ansatte på BUPL’s overenskomst have forhandlet sin løn, som skal være i overensstemmelse med:

1. fællesaftalen om lokal løndannelse
2. den kommunale forhåndsaftale
3. eventuelle lokale institutionsaftaler

Og lønaftalen skal I indgå med BUPL Østjylland.

Læs mere om pædagogoverenskomsten 2021-2024 for kommunalt ansatte

Læs mere om pædagogoverenskomsten 2021-2024 for privat ansatte

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.