BUPL Østjyllands bud på et fritidspædagogisk grundlag 

Er du fritidspædagog, eller interesserer du dig for fritidsområdet, så skal du downloade og læse BUPL Østjyllands "Pædagogisk grundlag for fritidsinstitutioner i Østjylland".

Fritidspædagogikkens vigtige betydning for børn og unge

"Fri tid" og "Medbestemmelse" er centralt for kvaliteten i de pædagogiske fritidstilbud. Det kommer ikke af sig selv. Især ikke i disse år, hvor området presses af evige besparelser.

En arbejdsgruppe bestående af pædagoger fra hele det fritidspædagogiske landskab har derfor i samarbejde med BUPL Østjyllands bestyrelse sat ord på, hvad fritidspædagogisk faglighed består af, og hvad den kræver af ledelse og politikere.

Download og læs skriftet "Pædagogisk grundlag for fritidsinstitutioner i Østjylland"

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.