Skal din medhjælperkollega tage meritpædagoguddannelsen?

Der er brug for markante indsatser for at imødekomme, at manglen på pædagoger er faretruende stor og støt stigende. På uddannelsesfronten drejer disse indsatser sig fortrinsvist om at styrke pædagoguddannelsen og øge optaget til uddannelsen, men også om at gøre meritpædagoguddannelsen attraktiv for de mange erfarne pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter der er ansat i kommunerne; heraf er der alene på daginstitutionsområdet mindst 3000 på landsplan, der opfylder kriterierne for at søge ind på meritpædagoguddannelsen.
Pædagog i diskussion
Mulige lokale merithold i Midt- og Vestjylland

Netop fordi merituddannelsen kan være et redskab i at øge pædagogandelen i kommunerne, støttes dette også nogle steder økonomisk med løn og udgiftsdækning. En anden løsning, BUPL foreslår, er at skabe bedre muligheder for at tage meritpædagoguddannelsen, bl.a. ved at oprette og afsætte national finansiering til uddannelsesstillinger til pædagogiske assistenter og medhjælpere.

Nogle kommuner samarbejder også med uddannelsessteder om at oprette lokale merithold. Holstebro er en af disse kommuner. I foråret afholdt VIA i Holstebro i samarbejde med Holstebro Kommune et informationsmøde om en mulig kommende meritpædagoguddannelse. Her deltog Kiki Bruhn og Sanne Hjort. De håber, at det lykkes VIA og Holstebro Kommune at oprette et merithold. De har begge fast ansættelse i daginstitutioner i Holstebro og glæder sig over muligheden for at kunne blive i deres stillinger med løn under uddannelsen.

Det var godt at høre på informationsmødet, at der bliver taget hensyn til, at du har en baggrund og erfaring fra faget. Det har også betydning, at det er et studiemiljø, hvor det er erfarne, der har kendskab til området. Jeg tror, at man kan reflektere og tale om tingene på en anden måde - Kiki, pædagogisk assistent

Kiki Bruhn er pædagogisk assistent i Nørreboulevard integrerede institution i Holstebro og har 12 års erfaring som medhjælper. Hun færdiggjorde assistentuddannelsen i november 2021. Kiki fortæller, at hun gerne vil tage pædagoguddannelsen, fordi hun gerne vil have mere ansvar og tage del i det pædagogfaglige arbejde bl.a. med sprogvurderinger, handleplaner og forældresamarbejde.


Sanne Hjort er pædagogmedhjælper i Ellehøj Børnehave i Holstebro og har været der i 5 år. Det var oprindeligt ikke planen at arbejde på det pædagogiske område, men hun er blevet glad for at være medhjælper og vil gerne udvikle sig fagligt inden for området. Derfor har hun besluttet, at hun gerne vil søge ind på merituddannelsen, hvis det bliver en realitet i Holstebro.

Det handler for mig både om faglig opkvalificering, men også om, at de  vilkår, Holstebro Kommune tilbyder under merituddannelsen, er så gode, at det giver mening at tage uddannelsen - Sanne, pædagogmedhjælper

Fakta om pædagoguddannelsen

Varighed: 3,5 år

Studieby: Ikast, Holstebro og Viborg

Studiestart: September og februar

Adgangskrav: (et af nedenstående)

1. Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX el.lign.)

2. Bestået følgende fire gymnasiale fag: dansk A, engelsk B, samfundsfag C og valgfrit fag C.

3. PAU eller PGU med dansk C, samfundsfag C og engelsk E.

4. Social- og sundhedsassistentuddannelse (Trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk D.

5. Godkendt udenlandsk eksamen.

6. Optagelse på andet grundlag. Her vurderes uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan sidestilles med fastsatte adgangskrav.

Økonomi: SU + 2x6 mdrs. praktikløn


Fakta om meritpædagoguddannelsen

Varighed: 3 år. Første år på uddannelsen er fuldtidsstudium, mens de to efterfølgende år er deltidsstudium.

Studieby: Viborg. Der arbejdes for at oprette merithold i Holstebro og Herning.

Studiestart: September og februar

Adgangskrav: Et af de seks adgangskrav til pædagoguddannelsen + mindst 2 års dokumenteret erhvervserfaring fra det pædagogiske arbejdsområde.

Økonomi: Deltagerbetaling + mulighed for SVU. Enkelte kommuner giver økonomisk støtte til uddannelsen.

Meritpædagoguddannelsen er løbende under udvikling, og der kan være lokale forskelle på tilrettelæggelse og økonomi. Du kan derfor afklare eventuelle spørgsmål ved at kontakte Ann Elsebeth Husted Jakobsen, studievejleder på merituddannelser i VIA, på tlf. 8755 1467.

Vidste du...

Som meritstuderende er du både arbejdstager og studerende på samme tid. Derfor anbefales du at være organiseret både hos din nuværende faglige organisation (f.eks. FOA) og hos studieorganisationen PLS (Pædagogstuderendes Landssammenslutning).

Medlemskab i PLS giver adgang til, at du sammen med dine pædagogkollegaer kan tage del i BUPL’s store fællesskab, herunder i vores medlemsarrangementer. Som færdiguddannet pædagog kan du blive medlem af BUPL.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.