Kursus for SFO-pædagoger

Billede hvor der står Fagspecifikt kursus for SFO-pædagoger om fritidspædagogik

Mange pædagoger på det fritidspædagogiske område har et stort ønske om muligheder for efteruddannelse. BUPL MidtVestjylland har derfor i samarbejde med VIA udviklet dette fagspecifikke kursus om fritidspædagogik. Kurset er for dig, der brænder for fritidspædagogik. 

Fritidspædagogikken og det arbejde, der foregår i SFO, har afgørende betydning for børns trivsel, udvikling og dannelse som hele mennesker, med lyst til og mod på at indgå som værdifulde deltagere i forpligtende fællesskaber. 

På dette kursus er formålet at sætte fokus på den til tider lidt glemte og klemte fritidspædagogik, samt den faglighed og det fagsprog, der specifikt udfolder sig i SFO’en. 

Kurset centrerer sig bl.a. om følgende spørgsmål:

Hvad kendetegner den fritidspædagogiske faglighed i SFO’en? 

Hvad er omdrejningspunkterne i fritidspædagogikken i SFO’ens dagligdag? 

Hvordan kan det fritidspædagogiske sprog styrkes og tydeliggøres, så fritidspædagogikken står så stærkt som muligt i den daglige praksis? Det gælder både i mødet med børnene, internt i personalegruppen, i forældresamarbejde og tværprofessionelt samarbejde og skolesamarbejdet.

 

Du kan læse mere i folderen her: 

Tilmeldingen sker på: Fritidspædagogik for SFO-pædagoger | VIA

Har du spørgsmål, kontakt Marlene Gram Berthelsen på mrm@bupl.dk eller 2010 7126

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.