Dybt bekymrende hvis populær ordning for meritpædagoger afskaffes

Et uventet juridisk notat fra KL til Kommunerne fjerner ud af det blå muligheden for, at pædagogmedhjælpere kan uddanne sig til pædagoger med løn under uddannelsen.

Ordningen, som både studerende og arbejdsgivere er glade for, er ellers en stor succes i mange kommuner – også her i området, hvor studerende bl.a. kommer fra Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Struer og Skive kommune.
kvinde læser

"Beskeden fra KL kommer som et lyn fra en klar himmel, og det er dybt bekymrende, at det bliver endnu sværere at skaffe nye pædagoger til vores børn og unge. Merituddannelsen er en rigtig god vej til at sikre, at dygtige pædagogmedhjælpere får lyst til at blive i faget, samtidig med at vi styrker det faglige niveau og pædagogandelen, der i forvejen falder i de vestjyske kommuner", forklarer Ivan Holck Jensen, formand for BUPL MidtVestjylland.

Udsigten til færre meritpædagoger er bekymrende, fordi der i forvejen er stor mangel på pædagoger. Hver femte nye studerende er forsvundet fra den ordinære pædagoguddannelse siden 2016.

"Det er helt uforståeligt, hvis KL fratager Kommunerne en oplagt løsning på et akut problem, der udfordrer den pædagogiske kvalitet i institutionerne", forklarer Ivan Holck Jensen.

Derfor kræver vi i BUPL MidtVestjylland handling fra KL.

"Hvis KL ikke mener, der er hjemmel til at give løn under uddannelse, må de se at skaffe den i en vis fart. Det går ikke at sidde på hænderne, når vi står med stigende børnetal og voldsom pædagogmangel. Det er ikke rimeligt, at uforståelige juridiske spidsfindigheder skal forhindre fornuftig politisk handlekraft, når det kommer til børns velfærd", lyder det fra den vestjyske formand.

Heldigvis arbejder Kommunerne i det vestjyske også for at deltagerne på merituddannelsen kan fortsætte med løn under uddannelsen. Kommunernes lønningsnævn har inden jul givet dispensation til, at pædagogmedhjælpere, der allerede er i gang med et uddannelsesforløb, kan fortsætte. 

 

Så mange pædagoger får Kommunerne brug for i 2030

I de otte Midt- og Vestjyske kommuner vil der være 12-15 % af de nuværende pædagoger, der når pensionsalderen inden 2030 – hvilket gør behovet for flere pædagoger markant. Lokalt fordeler manglen sig således: 

Lemvig: 34

Struer: 23

Skive: 32

Viborg: 127

Holstebro: 160

Herning: 278

Ringkøbing-Skjern: 82

Ikast-Brande: 80

 

Kilde: BUPL’s beregninger pba. Danmarks Statistik. Tallene viser det forventede behov for pædagoger på daginstitutionsområdet ift. i dag baseret på udsigter for børnetal, indfasning af minimumsnormeringer og en pædagogandel på 80 %.

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.