Arbejdsmiljørepræsentant

Medarbejderindflydelse på dine arbejdsvilkår, såvel løn- og ansættelsesforhold som miljø- og sikkerhedsforhold, er en vigtig del af fagforeningens arbejde og en vigtig del af dine muligheder for gode og sunde arbejdsvilkår.

Arbejdsmiljørepræsentanter

For så vidt angår arbejdsmiljørepræsentanter står BRK for den praktiske side af valget. I den udstrækning arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af BUPL, skal institutionen orientere fagforeningen om valget, så vi kan registrere tillidshvervet.

Du kan registrere dit nyvalg eller genvalg via dette skema:
Registrer AMR

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.