Nyt fra kontoret d. 14. december 2022  

Så blev det december og juletid – hvor blev efteråret dog af?? ”Det har jo lige været sommer”, har snakken gået om på kontoret.

Kære alle sammen

Så blev det december og juletid – hvor blev efteråret dog af?? ”Det har jo lige været sommer”, har snakken gået om på kontoret.

Der har efter vores generalforsamling i september været pænt tryk på, her kontoret og det tænker jeg at mange af jer ude på arbejdspladserne kan nikke genkendende til.

Den sidste tid har været lidt af en højtid i vores fagbevægelse. Der har været masser af generalforsamlinger hos vores venner, der har været konges i vores hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), lokalt havde vi repræsentantskabsmøde i vores Lokal FH Bornholm og så har vi selv haft kongres i BUPL.

 

Ved dette års kongres var fællesskabet i fokus. Her blev der valgt en række vigtige områder der de næste to år skal arbejdes efter. Blandt andet:

  • Det er en hård tid med præs på økonomien, kraftigt stigende priser pga. inflation. Dette er en stor udfordring for mange af vores medlemmer. Af samme årsag valgte et stort flertal af BUPL´s kongresdelegerede at fastfryse kontingentet endnu engang, så det ikke stiger de næste to år. Dvs. at vi fastholder det sammen kontingent som vi har betalt siden 2010.
  • Kongressen besluttede at starte et udviklingsprojekt, som frem mod næste kongres, skal komme med konkrete bud på en samlet strategi for, hvordan vi styrker og klæder de tillidsvalgte i BUPL på til fremtidens opgaver.
  • OK24 – NU er det pædagogernes tur!!

Kongressen vedtog ligeledes en køreplan frem mod OK24. Vi skal styrke vores mobilisering, dele strategier og forventningsafstemme med vores tillidsvalgte og medlemmer.

MEN vi er forberedt og klar – HVIS vores medlemmer siger nej til OK24!!!

 

Vel næsten lige så langt tilbage som formanden kan huske, har vi drøftet mistrivsel her på øen. Og det er ikke blevet mindre med tiden.

Alt for mange af vores unge mistrives og alt for mange pædagoger går hver dag på arbejde med ondt i maven. Ondt i maven over ikke at kunne løse sine opgaver godt nok. Det er ikke meningen at det skal være sådan. Men hvem er det, der bestemmer hvad der er godt nok. Hvem sætter rammen for vilkår og hvad der er godt nok. Langt hen ad vejen er det vores arbejdsgivere, lokalt som nationalt, der sætter den ramme. Men vi spiller alle en rolle heri – meget starter med os selv.

Vi har ofte haft snakken på kontoret og i bestyrelsen, men efter nogle tal tidligere på året, viste hvor mange underretninger der er her på øen hver måned, satte vi gang i et lokalt pilotprojekt.

Et projekt vi nu har beskrevet i en rapport. Rapporten viser at vi KAN ændre på det, ved hjælp af relativt simple redskaber. Det forsøger vi nu at få ud i medierne. Ved at sætte fokus på det vi har gjort, kan vi forhåbentlig synliggøre at der KAN gøres noget og at vi gerne vil være behjælpelig med at løse det. Hvis I vil vide mere om vores pilotprojekt kan I ved henvendelse til kontoret få den tilsendt som PDF-fil, vi arbejder selvfølgelig på, at få den lagt ud på hjemmesiden.

 

Som nogle af jer allerede har opdaget, så har BUPL udviklet en APP til telefonen, så man altid har sin TR ved hånden. Den heder BUPL Samarbejdsportal og kan hentes i app stor til iPhone og Play Butik til Android telefoner. Det er i sin spædestart og vil løbende blive udviklet.

Vores lokale TR’ere på Bornholm er så småt begyndt at bruge den. Det er som sagt i sin spæde start og der kan derfor stadig være brug for almindelig telefon for at komme i kontakt med sin TR. MEN på sigt, så det er fuldt indkørt, så bliver det et fantastisk redskab og i forhold til GDPR er sikkerheden i top. Det er et redskab der er kommet for at blive, så download den allerede nu og vær med fra starten af.

 

Lidt lavpraktisk – så har vi modtaget en kasse med de nye BUPL-kalendere for 2023. Så fik man ikke lige bestilt den selv, kan man nu afhente et eksemplar på kontoret.

Vi har modtaget 150 – så det er efter først til mølle-princippet

 

Tilbage til starten af denne mail og snakken om jul. For julen nærmer sig og det gør en fortjent juleferie til jer alle også.

 

Her på kontoret har vi lukket fra den 23. december og året ud. Vi er tilbage igen d. 2. januar 2023

 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår

 

M.v.h. Henrik Kofoed Hansen

                        Formand for BUPL Bornholm

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.