Stole på række i forskellige farver

BUPL Østjyllands generalforsamling

Her kan du blive klogere på, hvad der sker på en generalforsamling i BUPL Østjylland, og hvad din rolle som medlem er.

Det sker på en generalforsamling i BUPL Østjylland

Du kan deltage i BUPL Østjyllands generalforsamling hvert andet år. Den foregår som regel den første torsdag i oktober i lige år (fx 2022, 2024...).

Generalforsamlingen er BUPL Østjyllands øverste myndighed.

Din og de øvrige deltageres rolle på generalforsamlingen:

  • vælger medlemmerne af BUPL Østjyllands bestyrelse for de næste to år
  • godkender fagforeningens arbejde for de forgangne år
  • lægger planer for de kommende år

Ekstraordinær generalforsamling

En sjælden gang kan det komme på tale at afholde en såkaldt ekstraordinær generalforsamling.

BUPL Østjylland afholder en ekstraordinær generalforsamling, hvis:

  • ikke bestyrelsen er på mindst 5 medlemmer
  • fagforeningens bestyrelse eller hovedbestyrelsen finder det påkrævet
  • 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom med afgivelse af dagsorden

 

Årsberetning og fremtidigt arbejde

Se, hvad BUPL Østjylland har arbejdet med i 2020-2022 samt hvad din fagforening skal arbejde med i 2023 og 2024. Både bestyrelsens årsberetning og forslag til fremtidigt arbejde blev vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 2022.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.