Bestyrelse

Bestyrelsen i BUPL Østjylland vælges af og blandt medlemmerne på generalforsamlingen hvert andet år.

Bestyrelsens opgaver

Der er 18 medlemmer i BUPL Østjyllands bestyrelse. De har det overordnede ansvar for fagforeningens drift og arbejde. Den daglige politiske ledelse (formand, næstformand og kasserer) sikrer, at opgaver løses i overensstemmelse med de rammer, bestyrelsens har sat. 

Bestyrelsens vigtigste opgaver er:

• at sætte de politiske rammer for det fagpolitiske arbejde.

• at sikre, at fagforeningen sætter fokus på de områder, der er relevante for pædagogers og lederes arbejdsliv.

• at have det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi.

Er bestyrelsesarbejde noget for dig?

Som medlem af BUPL Østjylland kan du stille op til bestyrelsen.

Sådan stiller du op til bestyrelsen i BUPL Østjylland

 

Kontakt

Hvis du ønsker at vide mere om bestyrelsesarbejdet i BUPL Østjylland, er du meget velkommen til at kontakte BUPL Østjyllands formand Anne Grethe Rosenberg (anr@bupl.dk / 20 10 14 31).

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.