Institution på Østerbro er en landets bedste arbejdspladser 

Centerbørnehaven er ’A great place to work’ på grund af en god arbejdskultur, som huset sammen har skabt ved at udvikle tilliden og lave målrettede indsatser for det faglige arbejde, arbejdsglæde og forældresamarbejdet
Line og Andreas fra Centerbørnehaven
Centerbørnehavens specialpædagog Line og institutionsleder Andreas Borg

Da Andreas tiltrådte som leder i Centerbørnehaven for 2 år siden, var den ligesom mange andre institutioner presset i bund efter covid-19. Der var langvarige sygemeldinger, som gjorde, der ikke skulle meget til, før hverdagen blev uforudsigelig. Det påvirkede selvsagt arbejdsmiljøet negativt. 

I dag er special- og behandlingsinstitutionen på Østerbro kåret til at være Danmarks 7. bedste arbejdsplads inden for din størrelseskategori gennem ’A great place to work’. Certificeringen opnås ved en god arbejdskultur, og både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i den selvejende institution er stolte af anerkendelsen, der gives på baggrund af en årlig vurdering. 

”Kulturen er vi fælles om at skabe,” siger Andreas Borg. 

Helt konkret har institutionen udarbejdet en kortfattet strategi med fire punkter, som de har arbejdet systematisk med på personalemøder, faglige møder og i hverdagen. De har lagt stor vægt på processen og på, at ting tager tid – især i en travl og kompleks hverdag. Således er nogle punkter gået igen fra forrige år. 

”Vi har bevidst valgt at sætte færre ting i søen og har til gengæld brugt mere tid på at evaluere”, fortæller Andreas og fortsætter: 

”Af samme årsag tilmeldte vi os ’A great place to work’. Vi havde et stort ønske og mål om at skabe mere stabilitet, så vi havde brug for et mere fleksibelt redskab, så vi dels kunne sikre at retningen var rigtig og i tide kunne opdage og modvirke udfordringer”  

At turde tale om elefanten i rummet og tage handling 

Det var en presset personalegruppe bestående af både pædagoger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som Andreas stod over for, da han begyndte i Centerbørnehaven. 

”Vi var nødt til at tale om elefanten i rummet, selvom det ikke er let. Det kræver øvelse og mod at turde vise den slags sårbarhed,” fortæller Andreas, der på det første personalemøde satte ord på den frustration han oplevede hos personalet og nødvendigheden i, at de sammen måtte gøre en indsats for at højne trivslen og arbejdsglæden. 

Line, der er specialpædagog i rød gruppe, husker mødet: 
”Det var overvældende. Vi var ikke vant til at arbejde i et miljø, hvor vi kunne være sårbare og blotte os”  

For Line var det afgørende at opleve en leder, der handlede på en uholdbar situation. 
Løsningen på den skrøbelig hverdag blev at ansætte en ekstra pædagog på deltid, så der kunne skabes en mere stabil hverdag for personale og børn. 

”Andreas viste os lydhørhed og omsorg ved at træffe beslutningen. I dag er der større åbenhed i huset – også om det, der udfordrer. Det er virkelig rart at få lov til og mulighed for at ventilere. Det giver plads til også at have fokus på vores succeser,” fortæller Line. 

Skaber sammen rum for den faglige drivkraft og kollegial omsorg 

Der er blevet etableret en kollektiv bevidsthed og fokus blandt personale og ledelse om, hvad der går godt i Centerbørnehaven, og det er meget vigtigt, hvis man spørger Andreas. 

”Mennesker har generelt en tendens til i højere grad at lægge vægt på det negative, og vi skal derfor også gøre os umage for at huske, alt det vi lykkes med. Den fælles positive bevidsthed fører netop til større arbejdsglæde i hverdagen,” siger Andreas. 

Tilgangen til at huske på hverdagens glæder er også blevet en praksis på stuerne, fortæller Line og forklarer, at succeserne ofte ligger i faglige aktiviteter med en mindre børnegruppe, og at det stiller krav til at planlægge og udvise rummelighed på de enkelte stuer.

”Vi er blevet meget bedre til at give hinanden plads til at forfølge hinandens faglige drivkraft på skift. Det smitter positivt af på hele stuen og institutionen – både børn og voksne” 

For Line er hendes arbejdsglæde allerstørst, når hun oplever pædagogisk flow med børnene uden forstyrrelser centreret om et mål – hvad end det er et fælles mål eller et mål for et barn. Og så vægter Line og hendes kollegaer faglig sparring meget højt.

Oversigt over Centerbørnehavens personale- og monofagligemøder i første halvdel af 2023
Liste med personalets ønsker til temaer ved p-møder og faglige møder
Faglig fordybelse er altid et udslagsgivende parameter, når man taler om arbejdsglæde. Derfor er faglig sparring og videndeling en integreret del af Centerbørnehavens strategi og mødestruktur. Personalet har selv stor indflydelse og medansvar for, hvilke

Der er blevet skabt et sprog og en kultur i Centerbørnehaven, hvor det forventes, at man giver udtryk for sine behov, men også at de behov bliver taget alvorligt.

”Vi ved, at stress fx smitter. Så vi skal turde registrere os selv og hinanden og give plads til at agere mest hensigtsmæssigt”, siger Andreas og peger på Line. 

”Her kom du ind i billedet med dine kompetencer”, siger Andreas, der tror på at arbejde styrkebaseret og dyrke de kompetencer, der er til stede og lade dem få en aktiv rolle. 

Line er i gang med en mindfullness uddannelse og laver løbende low-arousal øvelser med børnene. Men nogle af metoder kan med fordel også bruges af personalet. 

”Der kan være mange årsager til, at man lige har brug for at tjekke ind hos sig selv. Og med 5 minutters fokuserede vejrtrækningsøvelser, kan man berolige nervesystemet og få overskud til at træde ind på stuen igen. Men det forudsætter et trygt miljø, hvor man kan sige til og give plads til hinandens behov” siger Line. 

Rangeret som en af landets bedste arbejdspladser vurderet på arbejdskulturen, beviser Centerbørnehaven, at den har formået at vende en negativ udvikling og højne trivslen og tilfredsheden i hele huset – og det arbejde fortsætter. 

Centerbørnehavens tips til en bedre arbejdskultur

  • Medindflydelse og medansvar 
  • Systematisk struktur og evaluering 
  • Styrkebaseret arbejde 
  • Faglig sparring og fordybelse
  • Selvledelse og regenerativ ledelse 
  • Kollektiv bevidsthed på det positive 

    

  Centerbørnehavens temaer i strategien 2023

  • Prøvehandlinger og evaluering 
  • Arbejdsliv og lyst 
  • Selvledelse og supervision 
  • Forældresamarbejde

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.