Frederiksberg: Massiv modstand mod spareforslag gav pote 

BUPL Hovedstadens forslag, om at kommunens usikkerhedspulje skulle dække merforbrug, blev delvist indfriet via stærkt samarbejde med dygtige tillidsrepræsentanter og engagerede forældre.
Demoskilt med tekst: Giv os flere penge - ik mindre
Den 6. marts var demonstration mod spareforslagene foran Frederiksberg Rådhus

Det var en lettelse, da afgørelsen for, hvor og hvordan Undervisningsudvalgets underskud skulle dækkes i Frederiksberg kommune. De to høringsforslag, der havde været på bordet, ville voldsomt forringe tilbud for udsatte børn og unge, og der var ingen pædagogiske argumenter, der kunne retfærdiggøre, hvis beslutningen var endt på en af de to modeller. Selvom området stadig rammes, er det en sejr, at størstedelen af besparelserne er fundet andre steder i budgettet. 

Usikkerhedspuljen æder halvdelen af underskuddet 
Fra start var BUPL Hovedstadens holdning, at det ville være uforsvarligt at merforbruget skulle gå ud over kommunens børn og unge. Vi mente, at hele underskuddet burde blive dækket af Frederiksberg Kommunes usikkerhedspulje, hvor der er afsat 40 mio. kroner til uforudsete udgifter. 

Gennem et koordineret pres fra et samlet BUPL Hovedstaden, lokale tillidsrepræsentanter og forældrebestyrelser blev der lyttet, og politikerne besluttede at 1,5 mio. kroner – altså halvdelen af underskuddet – skulle dækkes af usikkerhedspuljen. Dertil fravalgte man at overføre 800.000 kr. i ubrugte midler fra sidste års budget på skolerne og inddrage dem til at dække en del af underskuddet. 

Derudover sparer man en stilling som børnehaveklasseleder ved at lade den forblive ubesat. Denne beslutning stemmer overens med de nuværende lokale behov. 

Tilbage står et underskud på 500.000 kr., som skal findes på Skolen på Nordens Plads. Hvordan besparelserne præcist rammer skolen, ved vi endnu ikke, og vi er i tæt dialog med tillidsrepræsentanten og overvåger situationen. Besparelsen er kun gældende for 2023. 

Nej til sammenlægning mellem special- og almeninstitution blev hørt 
Under processen arbejdede forvaltningen også med et forslag om at sammenlægge specialinstitutionen Magnoliahuset og almeninstitutionen Gravhunden. 

Gennem flere høringssvar og med en stemme i område-MED forsvarede vi de to institutioner, der begge ville tabe på at blive sammenlagt i forhold til økonomi, pædagogisk kvalitet og ikke mindst i forhold til at opfylde børnenes behov. 

 I forgårs blev det offentliggjort, at forslaget om sammenlægningen blev nedstemt af et samlet børneudvalg. Det skyldes ikke mindst høringssvar fra tillidsrepræsentanter, forældre og BUPL Hovedstaden. Vi har været stærke sammen, og vi er stolte af, hvad vi formåede at mobilisere på kort tid. 

Kommunen og politikerne skal have tak for at have lyttet til os i høringsprocessen. De fortjener ros for at træffe en beslutning til gavn for børnegrupperne og de kompetente pædagoger i henholdsvis Magnoliahuset og Gravhunden.  

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.