Nyuddannet – Godt at vide


Her finder du en række pjecer og informationer, spørgsmål og svar, som knytter sig til det at være nyuddannet pædagog.


Opdateret d. 01. juli 2021
Få en god start på dit arbejdsliv

Vi hjælper dig godt i gang. Er du ikke medlem endnu så husk, at vi skal have modtaget din indmeldelse i a-kassen senest 14 dage efter din sidste eksamen.
Meld dig ind her: bupl.dk/blivmedlem

Er du medlem, så husk du skal oplyse din sidste eksamens dato, så snart du får den at vide: bupl.dk/dda

Fagforeningen er gratis de første 2 måneder, hvis du har været medlem af PLS. Hvis du ikke har været medlem af PLS, er den første måned gratis. A-kassen skal du betale for.

Hvis du er ledig eller på barsel på den lave dimittendsats, så er fagforeningen gratis indtil du kommer i job.

Jobsøgning

I vores pjece ‘Snart Pædagog’ har vi samlet svar på alle dine spørgsmål om jobsøgning, jobsamtale, cv, løn og dagpenge mm. Og i vores pjece ‘En uddannelse – mange specialer’ fortæller nogle af BUPL’s medlemmer om de karriereveje, de har valgt efter pædagogstudiet.

Dagpenge

Se film, hvor BUPL-A fortæller om optagelse i a-kasse mv. for nyuddannede.

Du kan få dagpenge fra a-kassen, hvis du har sørget for at blive medlem senest 14 dage efter din sidste eksamen, har sendt en ledighedserklæring til a-kassen og har meldt dig ledig på jobnet.dk

Sådan gør du:

 • Meld dig ind i BUPL’s a-kasse senest 14 dage efter din sidste eksamen
 • Hvis du allerede er medlem, skal du hurtigst muligt og senest 14 dage efter registrere din sidste eksamensdato på bupl.dk/dda. Klik på ‘skift fra studerende til dimittend ved at oplyse din sidste eksamensdato’
 • Meld dig ledig som ‘dagpengemodtager’ på jobnet.dk den dag, du har dagpengeret
 • Opret et CV på jobnet.dk
 • Log ind på bupl.dk/dda. Klik på ‘ledighedserklæring’
 • Oplys løbende om din jobsøgning på joblog på jobnet.dk
 • Du skal udfylde dit dagpengekort sidst på måneden. Se hvornår på bupl.dk/dda

Har du husket det hele, så får du dagpenge den sidste hverdag i måneden.

Hvordan kommer du som nyuddannet ind på arbejdsmarkedet? Hør tips og tricks fra to ledere

Hør to institutionsledere fortælle om, hvad de kigger efter, når de læser ansøgninger fra nyuddannede pædagoger. Hvordan kommer du i den bunke, der skal til samtale, og hvordan takler du den gode ansættelsessamtale?
Hvordan tager man som ny pædagog skridtet ind på arbejdsmarkedet?

FAQ – De mest almindelige spørgsmål vi får på møderne for ”dig der snart bliver pædagog”

På grund af coronaen, kan vi ikke holde fysiske møder for jer, der bliver færdige som pædagoger til sommer 2021. Derfor har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi ofte får på møderne. Kan du ikke finde svaret på dit spørgsmål, så kontakt os.

Handler dit spørgsmål om:

Er jeg medlem?
Som studerende kan du have meldt dig ind i PLS og valgt BUPL-A som a-kasse. Du kan også have meldt dig direkte ind i BUPL-A som studerende.

Du fik et brev fra BUPL-A, da du blev meldt ind. Prøv, om du kan finde det. Hvis du stadig er i tvivl, så kontakt medlemsafdelingen på bupl@bupl.dk eller 35 46 52 10.

Hvor længe har jeg været medlem?
I brevet, vi sendte til dig, da du meldte dig ind, kan du se din indmeldelsesdato. Du skal have været medlem af BUPL-A mindst et helt år inden din sidste eksamensdato for at have ret til dagpenge dagen efter din sidste eksamen.

Hvis du ikke kan finde brevet, så kontakt medlemsafdelingen på bupl@bupl.dk eller 35 46 52 10.

Hvordan melder man sig ind?
Hvis du ikke fik meldt dig ind under studiet, kan du gøre det, når du kender datoen for din sidste eksamen. Bliv medlem

Hvad koster det at være medlem af BUPL og a-kassen, når jeg er færdiguddannet?

 • A-kassen – Når du er færdig som pædagog, skal du til at betale fuld pris i BUPL-A. Det gælder både, når du er over og under 30 år. A-kassen koster 470 kr. pr måned.
 • BUPL – De to første måneder i fagforeningen er gratis, hvis du har været medlem af PLS. Har du ikke været medlem af PLS, får du den første måned i fagforeningen gratis. Efter de første måneder skal du søge om at få gratis kontingent, hvis du ikke er kommet i job. Læs, hvordan du søger om gratis kontingent

Når du har fået job, koster fagforeningen 504 kr. pr. måned.

Vi har også en kollektiv lønsikringsordning, der kan give dig nogle penge oven i dagpengene. Dog tidligst et halvt år efter, du er blevet færdiguddannet – hvis du har optjent ret til dagpenge på fuldsats og bliver ledig derefter. Det koster kun 38 kr. om måneden og er ligesom kontingentet til a-kassen og fagforeningen også fradragsberettiget. Det betyder, at du får en del af dit kontingent tilbage i skat. Læs mere om lønsikring

Indtil du er i job, koster det 508 kr. om måneden at være medlem af BUPL, BUPL-A og Lønsikring.

Når du er kommet i job, koster det 1012 kr. pr måned at være medlem af BUPL, BUPL-A og Lønsikring.

Kan jeg trække kontingentet fra i skat?
Ja, du kan få skattefradrag for både a-kasse, Lønsikring og fagforeningskontingentet.

Du kan få skattefradrag for de første 6000 kr. af kontingentet til BUPL og af hele kontingentet til BUPL-A og Lønsikringsordningen.

Du kan selv rette din forskudsopgørelse på skat.dk, så får du fradraget med det samme. Og ellers så sørger vi for at indberette det til skat, når året er omme.


Hvad er forskellen på fagforening og a-kasse?
BUPL er fagforeningen for pædagogerne, og BUPL-A er a-kassen for pædagogerne.

Det er BUPL, der aftaler overenskomster for pædagogerne. Det er derfor BUPL, der aftaler din løn, når du bliver ansat.

BUPL varetager pædagogernes interesser og den pædagogiske profession. Fx går en del af kontingentet til forskning på det pædagogiske område, og vi kæmper for bedre normeringer.

Det er BUPL-A, der udbetaler dagpenge til dig, hvis du bliver ledig. Og det er BUPL-A, der hjælper dig med at komme i job igen, hvis du er blevet ledig.

Er der altid overenskomst, når man søger pædagog stillinger?
Hvis du søger en pædagogstilling i det offentlige fx en kommune, så er der overenskomst. Men du kan også søge job på en privatskole eller privat daginstitution, og så er det ikke altid, der er overenskomst.

På bupl.dk kan du tjekke om vi har overenskomst, der hvor du vil søge job. Du kan også kontakte det lokale fagforeningskontor og spørge.
Her finder du den lokale fagforening

Hvad er en overenskomst? Og hvad betyder det for mig?
En overenskomst er en aftale mellem arbejdsgiveren fx kommunerne og den fagforening, stillingen hører ind under fx BUPL.

I aftalen står der både noget om, hvad man som minimum skal have i løn, men også hvad man får indbetalt til pension, arbejdstidsregler fx betaling for overarbejde, løn under ferie, den 6. ferieuge, løn under sygdom, løn under barsel og barns 1. og 2. sygedag.

I Danmark er der ikke særlig meget lovgivning om det at gå på arbejde. Det bliver aftalt mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne i overenskomsterne.

Hvad hvis der ikke er overenskomst?
Hvis der ikke er nogen overenskomst knyttet til den stilling, du søger, så gælder der kun det, du selv kan forhandle dig frem til i kontrakten med arbejdsgiveren og det, der er lovgivet om.

Det er dog ikke meget, der er lovgivet om. Løn, den 6. ferieuge, arbejdstid, afspadsering eller betaling for mer-/overarbejde, løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag, opsigelsesvarsler, pensionsindbetaling er alt sammen områder, der ikke er lovgivet om.

Men vi hjælper dig selvfølgelig med at afdække, hvilke vilkår der gælder i jobbet. Vi kan måske endda hjælpe dig med at få bedre vilkår. Så hvis du søger en stilling, der ikke er overenskomstdækket, skal du henvende dig til den lokale BUPL fagforening, inden du skriver under på ansættelseskontrakten.


Hvad skal jeg have i løn i mit første job?
Grundlønnen pr. 1. oktober 2020 for nyuddannede pædagoger ansat på overenskomsten mellem BUPL og Kommunerne er mellem 26.196,83 – 27.418,81 kr. pr. måned for 37 timer – afhængig af, i hvilken kommune du arbejder i. Derudover får du indbetalt 14,37 % i pension. Desuden kan der være lokalt aftalt løn og diverse ulempetillæg.

Hvis jobbet er på en privat skole eller institution, gælder der andre grundlønninger.

Lønberegner
Du kan udregne din løn med BUPL’s lønberegner

Som nyuddannet bliver du typisk grundlønsindplaceret på løntrin 26. Husk, at der derudover kan forhandles yderligere løn med baggrund i kompetencer og funktioner i den konkrete stilling eller lokalt aftalte tillæg.

Hvad er lønnen, hvis jeg bliver ansat på fx 30 timer?
Hvis du fx får en 30 timers stilling, dividerer du lønnen for en fuldtidsstilling med 37 og ganger den med 30, så har du lønnen.

Kan jeg selv forhandle min løn ved jobsamtalen?
Det er BUPL, der aftaler din løn både for medlemmer og ikke medlemmer, hvis du får et job, hvor vi har overenskomst med arbejdsgiveren. Ved jobsamtale kan du godt blive spurgt, hvad du forventer i løn. Kontakt os, inden du skal til jobsamtale, så hjælper vi dig med at blive klædt på til lønsnakken.

Hvad hvis jeg får tilbudt et job, hvor der ikke er overenskomst?
Hvis der ikke er overenskomst på det job, du har fået tilbudt, så kontakt os, inden du skriver under på kontrakten. Det, der står i kontrakten, er nemlig bindende.

Hvis der ikke er nogen overenskomst knyttet til jobbet, gælder der kun det, du selv – med hjælp fra BUPL – kan forhandle dig frem til i kontrakten med arbejdsgiveren, eller det, der er lovgivet om.

Det er dog ikke meget, der er lovgivet om. Løn, den 6. ferieuge, arbejdstid, afspadsering eller betaling for mer-/overarbejde, løn under barsel, barns 1. og 2. sygedag, opsigelsesvarsler, pensionsindbetaling er alt sammen noget, der ikke er lovgivet om.

Hvis du får tilbudt et job uden overenskomst, kan du kontakte den lokale BUPL fagforening, inden du skriver under på ansættelseskontrakten. Så hjælper vi dig med at se, hvilke vilkår der gælder i dit nye job. Vi kan måske også hjælpe dig med at få bedre vilkår.


Er der nogle ledige job?
Generelt har jobsituationen været god for pædagoger i de senere år og med den gradvise indførelse af minimumsnormeringerne, vil der også blive mange jobs. Men alt er vendt på hovedet med coronaen. Vi forventer dog ikke, at det på lidt længere sigt vil få stor indflydelse på mængden af jobs.

Hvor finder jeg de opslåede jobs?
bupl.dk/job kan du søge efter opslåede jobs. Hvis du skriver pædagog og fx den kommune eller det område, du søger i, så kommer alle de opslåede jobs både på det offentlige og det private område frem. Det er en hurtig og nem måde at finde stillingsannoncer.


Hør en podcast om to lederes syn på ansøgninger fra nyuddannede pædagoger og læs i hæftet Snart Pædagog (pdf).

Kan jeg godt søge job, inden jeg er færdiguddannet?
Ja, det kan du godt. Det er en rigtig god ide at komme hurtigt i gang, også selv om du ikke er færdig med uddannelsen endnu.

Hvis du ser ønskejobbet på bupl.dk/job, så se om ikke, du kan få tid til at søge det, selvom du sidder og skriver bacheloropgave.

Skal jeg vedlægge udtalelser?
Lad være med at vedlægge anbefalinger og udtalelser med mindre arbejdspladsen beder om det. Du kan eventuelt sætte et relevant citat fra en udtalelse ind i dit CV eller ansøgningen. Se eksempel på dette i CV’et på side 12 i hæftet Snart Pædagog (pdf)

Skal jeg vedlægge eksamensbevis?
Nej, lad være med det med mindre arbejdspladsen beder om det. Du kan eventuelt medbringe et par kopier til jobsamtalen, som de kan få, hvis de beder om at se det.

Hvordan søger jeg uopfordret?
Hvis du vil skrive en uopfordret ansøgning fx for at blive vikar, eller måske fordi du rigtig gerne vil arbejde på en konkret institution, så skal du gøre meget af det samme, som når du søger opslåede stillinger – du skal bare gøre mere.

Her er et par konkrete ting, det er godt at huske:

 • Undersøg, hvad du kan om stedet.
 • Ring, besøg og vis, at du er særlig interesseret i lige netop deres institution.
 • Find ud af, hvem der skal have ansøgningen.
 • Skriv, hvem du har talt med, og hvorfor du specielt er interesseret i at arbejde hos dem.
 • Skriv, at du følger op om fx en uge.


Læs pjecen Fik du spurgt om det hele (pdf) om fx dagpengeret, barselsorlov, ferie, deltidsjob og dagpenge, tilkaldevikarjob og dagpenge.

Hvad får man i dagpenge?
Hvis du ikke har børn (forsørgerpligt) under 18 år, får du udbetalt 13.815 kr. pr. måned før skat (2021).
.

Hvis du har forsørgerpligt, får du udbetalt 15.844 kr. pr. måned før skat (2021).

Hvornår kan jeg få dagpenge fra?
Hvis du har været medlem af en a-kasse mindst et helt år inden sidste eksamensdato, har du ret til dagpenge dagen efter sidste eksamen.

Hvis du ikke har været medlem af en a-kasse i mindst et år, skal du sørge for at melde dig ind som nyuddannet inden 14 dage efter din sidste eksamen. Hvis du gør det, kan du få ret til dagpenge ca. en måned senere.

Hvornår bliver de udbetalt?
Dagpenge udbetales månedligt. Dagpengene sættes ind på din NemKonto den sidste hverdag i måneden, hvis du har husket at sende dit dagpengekort til a-kassen til tiden.

Hvad skal jeg gøre for at få dagpenge?
Hvis du er medlem af a-kassen og har ret til dagpenge, skal du melde dig ledig på jobnet.dk, den første dag, du er ledig og har ret til dagpenge.

Du skal også udfylde en ledighedserklæring på bupl.dk/dda og oprette et CV på jobnet.dk.

I slutningen af måneden skal du udfylde et dagpengekort. Inden da skal du have modtaget besked fra os, om at vi har godkendt din ledighedserklæring.

Du skal tjekke ”Min Side” og komme til de møder, du bliver indkaldt til.

Endelig skal du være aktivt jobsøgende. Det betyder, at du som hovedregel skal søge mindst 2 opslåede job pr. uge, og du skal opholde dig i Danmark, så du kan sige ja til et job med start den efterfølgende dag.

Hvad hvis der er mindre end 6 uger, til jeg skal starte i mit nye job?
Så skal du kontakte dit jobcenter og bede dem om at indsætte koden ”mindre intensiv indsats”.

Hvis der er mindre end 6 uger til, du skal starte på fuldtidsarbejde eller barsel, bliver du som udgangspunkt omfattet af ordningen om en ”mindre intensiv indsats”. Det betyder, at du ikke længere behøver at møde personligt op til samtaler både hos jobcenter og i A-kassen, dette kan foregå telefonisk. Du er heller ikke længere forpligtet til at søge job, når du er omfattet af mindre intensiv indsats.

Kontakt dit jobcenter, og bed dem om indsætte koden ”mindre intensiv indsats”. BUPL-A får besked fra jobcenteret, hvis du bliver omfattet af ordningen og sender dig et brev i ”Min post”.

Hvordan kan man få supplerende dagpenge?
Hvis du vil søge om at få supplerende dagpenge, skal du have et job, hvor der ikke er et opsigelsesvarsel fx som tilkaldevikar.

Hvis du har et job med opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver give dig en frigørelsesattest. Det betyder, at de skriver under på, at du kan sige op den ene dag og starte næste dag i et job med flere timer.

Jeg er gravid. Skal jeg søge job?
Ja, det skal du. 6 uger før du kan gå på barsel, kan du blive omfattet af ordningen om ”mindre intensiv indsats”. Det betyder, at du ikke længere behøver at møde personligt op til samtaler både hos jobcenter og i A-kassen, dette kan foregå telefonisk. Du er heller ikke længere forpligtet til at søge job, når du er omfattet af mindre intensiv indsats.

Kontakt dit jobcenter, og bed dem om indsætte koden ”mindre intensiv indsats”. BUPL-A får besked fra jobcenteret, hvis du bliver omfattet af ordningen og sender dig et brev i ”Min post”.

Jeg er gravid. Hvornår kan jeg få barselsdagpenge fra?
Du kan gå fra på barsel 4 uger før forventet fødsel, når du er ledig. Hvis du skal på barsel allerede første dag efter sidste eksamen, skal du kontakte dagpenge- og efterlønsteamet i BUPL-A denne dag og give besked om barsel. Så laver vi indberetning til Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpengene.

Barselsdagpenge er samme beløb som dagpenge for dimittenderne. Samtidig kan du søge om gratis kontingent til fagforeniningen under barsel.

Hvis du først skal på barsel senere, skal du melde dig ledig (se ovenfor) og kontakte dagpenge- og efterlønsteamet den dag, du kan gå fra på barsel.

Hvis du opfylder betingelserne for barselsdagpenge, har du også ret til barselsdagpenge i en eventuel karensperiode i a-kassen.

Hvis du er mand og skal på barsel skal du gøre det samme.

Har du spørgsmål om barselsdagpenge – fx hvor længe du kan få barselsdagpenge, eller hvis I vil dele barslen imellem jer, skal du kontakte Udbetaling Danmark – tlf.: 70 11 12 13

Jeg har studiejob – hvad med det?
Du kan vælge at fortsætte i jobbet og søge supplerende dagpenge, når du bliver færdiguddannet. Det kræver, at du får en frigørelsesattest fra din arbejdsgiver.

Vær opmærksom på, at det vil få betydning for dine dagpenge, hvis du selv siger studiejobbet op efterfølgende.

Kan jeg holde sommerferie?
Ja, du kan godt holde ferie. Du kan dog ikke få dagpenge, mens du holder ferie. Måske har du et feriekort fra din praktik, som du kan bruge til ferien.

Hvis du først holder ferie, efter du har meldt dig ledig, skal du huske at melde ferie til jobcentret. Det gør du på jobnet.dk

Hvis der er mindre end 14 dage, til du skal holde ferie, skal du ringe til jobcentret og melde ferie.

Skal man melde sig ledig, hvis man er i a-kasse?
Hvis du ikke har arbejde og vil have udbetalt dagpenge, så skal du melde dig ledig. Du behøver ikke at melde dig ledig, hvis du ikke vil have dagpenge.


Fik du spurgt om det hele (pdf)
Pjece fra BUPL og Socialpædagogerne med svar på spørgsmål om: Dagpengeret, Barselsorlov, Ferie, Arbejde på nedsat tid, Mer- og efteruddannelse og Job i udlandet.

Ledig: Sådan gør du (pdf)
Folder fra BUPL og SL om alt det du skal huske, hvis du bliver ledig.

Snart pædagog (pdf)
Pjece fra BUPL, SL og LFS om løn, dagpenge, ansøgning, jobsamtalen, cv, faglighed, fællesskab, arbejdsliv og tillidsrepræsentant.