5 gode grunde til at blive pædagog


En uddannelse som pædagog giver dig blandt andet et arbejdsliv med mange jobmuligheder.


Opdateret d. 20. august 2018

Med en uddannelse som pædagog får du:

1. Et arbejdsliv med mange jobmuligheder
I mange dele af landet er der mangel på pædagoger. Derfor vil du med en pædagoguddannelse i bagagen have god mulighed for at få job – også inden for de områder, der ligger godt til dit højreben.
De gode jobmuligheder betyder også, at du har mulighed for at skifte arbejdsplads og eksperimentere i forhold til at finde ud af, hvor du bedst kan bruge dine evner.

2. En dagligdag med alsidige udfordringer
Jobbet som pædagog er alt andet end stillestående. Fordi samfundet ændrer sig, og fordi der udefra hele tiden opstår nye forventninger til institutionsområdet – samt ny viden – vil dine opgaver som pædagog også hele tiden ændre sig.
Det betyder, at du som pædagog har mulighed for arbejde med og specialisere dig inden for mange forskellige felter. Det kan være inden for kreative områder som musik, drama, natur og det kan være inden for forskellige målgrupper som for eksempel ADHD, børn med sprogvanskeligheder, overvægtsproblemer og andet.

Derudover vil du få mulighed for at bruge forskellige metoder, som hele tiden udvikler sig. Sprogstimulering, dokumentation og motorik er blot nogle af eksemplerne.
Arbejdet som pædagog bliver sjældent monoton og ensformigt.

3. Mulighed for kontakt med mange forskellige mennesker
I jobbet som pædagog er du i kontakt med mange forskellige mennesker. Pædagoger arbejder både med børn og med voksne. Og ofte involverer arbejdet med børn og unge også et samarbejde med forældre.
Også andre faggrupper så som psykologer, lærere, politikere og politi er nogle af de samarbejdspartnere, du kan møde i løbet af dit arbejdsliv.

4. Et job, hvor du kan se resultater
Fordi jobbet som pædagog involverer mennesker, har du altid mulighed for at få en umiddelbar respons på det, du laver. Der kan være total afvisning, når et ungt menneske ikke finder sig i din eventuelle indblanding. Og der kan være anerkendelse og respekt, når et barn får øjnene op for nye muligheder i livet, eller hvis du hjælper med at løse et vigtigt problem.

5. Mulighed for at gøre nytte for den enkelte og for samfundet
Gennem de muligheder, du som pædagog skaber for andre mennesker, bidrager du til, at de bedst muligt udvikler sig til mennesker, der kan “begå sig”.

Små børn kan i børnehaven lære, hvordan de indgår venskaber, udtrykker sig hensigtsmæssigt og dyrker deres evner. Unge, der er i farezonen for at glide ud på en sidebane, kan få nye perspektiver på livet. Og familier med sociale problemer, kan få støtte til at klare hverdagslivet bedre.