Sporskifteordningen


Sporskiftepuljen giver dig, som enten er nedslidt eller i risiko for nedslidning, mulighed for et forløb med henblik på at fastholde dig på arbejdsmarkedet. Der er ingen specifikke krav til bestemt jobfunktion eller uddannelse.


Opdateret d. 19. august 2019
Indhold

Der kan ydes tilskud til et forløb med udgifter i forbindelse med eksempelvis beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed. Støtten er til deltagerbetaling og lønudgifter, hvor kompensationen maksimalt kan udgøre 260 kr. pr. time. Der kan maksimalt ydes støtte på i alt 120.000 kr. pr. sporskiftepakke.

Projektets varighed

Sporskiftepakken, og det tilskud der kan ydes fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), må maksimalt have en længde på 40 arbejdsdage og skal være afsluttet efter 6 måneder. De kurser som tages som del af sporskifteforløbet skal afsluttes inden for den periode.

Ordningen kan kombineres

Det er vigtigt at være opmærksom på, at et sporskifte via voksen-, efter- eller videreuddannelse ikke nødvendigvis skal være afgrænset til maksimalt 40 dages uddannelse. Sporskifteordningen kan godt kombineres med øvrige efter- og videreuddannelsesforløb med anden medfinansiering via fx det offentlige, kompetencefonde eller via arbejdsgiver- eller egen finansiering.

Ansøgning og udbetaling

Det er din virksomhed, der skal ansøge om forløbet. Ansøgning sendes til STAR via Tilskudsportalen og ved ansøgningen vedlægges en kursusoversigt med beskrivelse af, hvorfor sporskifteforløbet vurderes relevant for netop dig. Der er også krav om indsendelse af slutregnskab senest en måned efter projektafslutning, og først herefter udbetales tilskud.

Find ansøgningsskema, budgetskema og kursusoversigt på STAR´s hjemmeside