Sporskifteordningen


Formålet med Sporskifteordningen er at give dig, der enten er i risiko for at blive nedslidt eller er nedslidt, mulighed for at gennemføre et sporskifteforløb med henblik på at fastholde dig på arbejdsmarkedet.


Opdateret d. 21. september 2021

Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed. Der er ingen krav til, hvilken jobfunktion eller uddannelse du har, eller til din alder.

Et sporskifte via voksen-, efter- eller videreuddannelse behøver dog ikke at være afgrænset til 40 dages uddannelse. Sporskifteordningen kan godt kombineres med øvrige efter- og videreuddannelsesforløb med anden medfinansiering via fx det offentlige, kompetencefonde eller via arbejdsgiver- eller egen finansiering. Der er tre forudsætninger, som skal være opfyldt for at kunne opnå støtte til et sporskifteforløb.

Du skal:

  • Være i beskæftigelse.
  • Arbejde inden for en branche, som er på listen over nedslidningstruede brancher.
  • Være enig med din arbejdsgiver om at gennemføre forløbet.

Imidlertid er der ikke krav om, at en sporskiftepakke skal resultere i et afsluttet uddannelsesforløb. Vælger du et efteruddannelsesforløb, som er længere end de 40 dage, som der maksimalt kan ydes støtte til via sporskifteordningen, er det blot op til dig og din arbejdsgiver at aftale den videre finansiering af uddannelsen. BUPL vil som udgangspunkt vejlede dig  til at orientere dig i formelt anerkendt efter- og videreuddannelsestilbud herunder Diplomuddannelser (PD).

En pædagog arbejder i en børnehave og oplever smerter i knæet, der er nedslidt som følge af mange løft. Pædagogen vil gerne blive i sit fag men væk fra de mange løft. Derfor ønsker hun at videreuddanne sig til ’fagligt fyrtårn’ ift den nye pædagogiske læreplan eller leder for at kunne omlægge sine arbejdsopgaver og erstatte de mange løft.

Sporskifteordningen kan finansiere et af de 3 diplomuddannelsesmoduler der er udviklet til den nye pædagogiske læreplan. (De tre moduler er PD i Den pædagogiske læreplan; Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud; Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan). Alternativt kan pædagogen tage en diplom i ledelse finansieret af sporskifteordningen.
Læs mere om diplom i ledelse


En pædagog i en daginstitution oplever fysisk nedslidning igennem arbejdet med de mindste børn og ønsker at ændre sin faglige profil til at arbejde som pædagog i skole og fritidsinstitutioner, hvor børnene skal opleve mindst 45 min bevægelse i løbet af skoledagen. Derfor ønsker hun at kvalificere sig gennem PD modulet i Idræt, Krop og Bevægelse.

Læs mere om PD modulet i Idræt, Krop og Bevægelse


En gruppe pædagoger arbejder i en institution med dårlig akustik og flere har fået konstateret begyndende høretab. Sporskifteordningen giver mulighed for at en samlet personalegruppe kan arbejde med en kulturændring, som modvirker nedslidning. Det kunne være at arbejde aktivt mod en ’råbekultur’ med et skifte henimod fordybelsesaktiviteter. Derfor søger gruppen om at kvalificere sig i billedkunst gennem PD modulet i Billedkunst og Æstetik.
Læs mere om PD modulet i Billedkunst og Æstetik


En pædagog i en daginstitution får dårlig samvittighed når hun får fri. Hun oplever, at hun overlader et kaos til kollegerne fordi der ikke er tid til at opbygge relationer til børnene. Resultatet er at hun føler sig psykisk nedslidt og begynder at vise tegn på stress.

For at undgå stress ønsker hun at ændre sin faglige profil og kvalificere til at arbejde på et pædagogisk dagcentre for ældre.
Sporskifteordningen kan finansiere et af de moduler der er udviklet til PD uddannelsen i Ældrearbejde.
Læs mere om PD uddannelsen i Ældrearbejde