Økonomisk støtte til uddannelse


Når du skal deltage i efter- og videreuddannelse, findes der flere muligheder for at få økonomisk støtte til deltagelse i uddannelsen.


Opdateret d. 27. oktober 2021

Uddannelsesstøtte til voksne (over 25 år) som ikke har en mellemlang videregående uddannelse (fx. en pædagoguddannelse).

Indtil 1. februar 2014 havde pædagoger i arbejde ret til efter- og videreuddannelse med SVU.

Denne mulighed er nu afskaffet for de fleste pædagoger, fordi personer med en videregående uddannelse som udgangspunkt ikke længere er berettigede til SVU.

For medlemmer af BUPL (og/eller a-kassen) er der to undtagelser:


VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller mulighed for arbejde, når du deltager i en erhvervsrettet uddannelse for voksne. Befordringstilskud er en hjælp til dækning af de udgifter, du har til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter til transport fuldt ud. Der er netop tale om et tilskud.

Målgruppe/personkreds blandt BUPL-A’s medlemmer i arbejde:

  • Personer uden en videregående uddannelse, herunder klubpædagoger, faglært og ufaglærte.
  • Pædagoger, der ikke har brugt deres uddannelse i faget de sidste 5 år.
Uddannelser, der giver ret til VEU

AMU-uddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Enkeltfag og deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på erhvervsuddannelserne.

Udbetaling

VEU – godtgørelse kan udbetales enten til medlemmet eller til arbejdsgiveren som refusion, hvis der betales sædvanlig løn under uddannelsen.

Sats for godtgørelse

Fra og med den 1. januar 2017 er satsen 3.396,- kroner pr. uge.
Deltager du i deltidsundervisning, vil du få et mindre beløb udbetalt.


Bliv en dygtigere pædagog med midler fra Den Kommunale Kompetencefond. Få op til 30.000 kroner til efter- eller videreuddannelse fra fonden.

Drømmer du om en efter- eller videreuddannelse? Så kan du måske komme den et skridt nærmere med midler fra Den Kommunale Kompetencefond. Du kan få op til 30.000 kroner til at dygtiggøre dig på skolebænken (dog op til 50.000 kr., hvis du søger støtte til en masteruddannelse).

Til anerkendte uddannelser
Fonden støtter en kompetencegivende efter- og videreuddannelse ’hos anerkendte udbydere’, som der står i aftalen, med op til 30.000 kr. Snak eventuelt med din leder, din tillidsrepræsentant eller din fagforening om, hvilke muligheder der er for en efter/videreuddannelse, der tilgodeser dine interesser.