Efter- og videreuddannelse for pædagoger


Her finder du central information om efter- og videreuddannelser, der er nært forbundet til det pædagogiske fag.


Opdateret d. 09. oktober 2018
Efteruddannelse

Efteruddannelse er helt korte kursus- og uddannelsesforløb af 1 – 7 ugers varighed. Det kan være enkeltfag eller deltagelse i kortere fagspecifikke kurser. Efteruddannelse tjener primært, som en kvalificering af den pædagogiske praksis, som du arbejder i.
Læs mere om efteruddannelse

Videreuddannelse

Videreuddannelse er længerevarende uddannelsesforløb, der oftest strækker sig over to til tre år. Det omfatter bl.a. forskellige diplomuddannelser samt master- og kandidatuddannelser. Videreuddannelse har et dobbelt sigte både at kvalificere dig til det pædagogiske arbejde og til nye karrieremuligheder.

Læs mere om: