Pop-up kursus: Bisidder

Vil du blive klogere på bisidderrollens udfordringer og faldgruber, så kom med på dette 1-dagskursus. Du får viden og input til bisidderrollen og mulighed for at øve dig. Efter kurset vil du være mere sikker i bisidderrollen og hvad der forventes af dig.

Målgruppe

Kurset er målrettet fællestillidsrepræsentanter, men faglige sekretærer og ansatte, der har bisidderopgaver, er også velkomne. Kurset oprettes, når der er 12 tilmeldinger.

Tid & Sted

Kurset udbydes en enkelt dag som heldagskursus:

 • Onsdag den 12. april 2023, kl. 10-16 i København, Pædagogernes Hus, Mødelokale ”BOVEN” ved receptionen: Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø.

  Vi starter med let morgenmad fra k. 9.30 i Mødelokale Boven – indgang fra receptionen. Kun 5 min. fra Metroen (Orientkaj station).

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmelding til kursusadm@bupl.dk via din fagforening: Hvis du er FTR, husk at koordinere og aftale din tilmelding til kurser med din FTR-ansvarlig/kommuneansvarlig i fagforeningen – inden tilmelding.

Tilmeldingsfrist: Senest den 20. marts 2023.

Mål

 • Du bliver mere sikker på bisidderrollen.
 • Du får overblik over, hvad du kan gøre før, under og efter du har været bisidder.
 • Du kender reglerne bag bisidderfunktionen.

Indhold

 • Forventninger, bekymringer og erfaringer med bisidderrollen.
 • Relevante regler for en bisidder.
 • Hvad kan du gøre før, under og efter?
 • Træning af bisidderrollen: Gruppearbejde med cases

Undervisere

 • Ulla Nielsen, juridisk konsulent i ansættelses- og arbejdsret
 • Bente Møllmann Beck, jurist og konsulent i HR.
  Begge ansat i BUPL’s forbundshus.

Kursusleder

 • Jens Peter Kildevang, organisationskonsulent, jpki@bupl.dk / 22209469 

Dækning af udgifter

Der gælder forskellige regler afhængig af, om du er FTR, Faglig sekretær eller ansat.
Læs mere her: Kompetenceudvikling for valgte og ansatte | BUPL

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.